Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Disclaimer

Over ons

PICASSO zorgoptimalisatie

Adresgegevens:

Comeniusstraat 6, 1817 MS ALKMAAR

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 072-566 23 16
Faxnummer : 072-564 19 34
e-mail adres : info@picassovoorcopd.nl

Websites van derden

Door op één van links te klikken kunt u onze website verlaten en komt u terecht op de website van een derde die niet onder onze verantwoordelijkheid valt en waarvoor wij conform onze gebruiksvoorwaarden niet aansprakelijk zijn.

Toezichthouder:

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Gebruiksvoorwaarden:

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen den PICASSO zorgoptimalisatie ("wij" of "ons") die direct of indirect verband houdt met deze website en de daarin opgenomen informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, merken en logo's (tezamen "deze website"). Wij mogen, op ieder moment en zonder vooraankondiging, (i) deze website en de gebruiksvoorwaarden wijzigen en (ii) de toegang tot deze website beperken.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons. Wij verlenen u alleen het (op ieder moment) opzegbare, niet-exclusieve en niet voor overdracht vatbare recht voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (i) deze website te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud daarvan en (ii) de daarin opgenomen teksten ongewijzigd te kopiëren mits (a) als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen, (b) de betreffende tekst in zijn geheel wordt gekopieerd, (c) u daarbij vermeldt: "© PICASSO zorgoptimalisatie, Alkmaar" en (d) u ten opzichte van de gebruikers van die tekst onderstaande aansprakelijkheidsuitsluiting bedingt. Enig ander gebruik van deze website is niet toegestaan. U mag deze website niet framen.

Aan deze website kunnen geen rechten, waaronder garanties, worden ontleend. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. Deze website is slechts van algemeen informatieve aard, bedoeld als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen en geen vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houdt met het gebruiken of niet, gedeeltelijk of slechts met beperkingen kunnen gebruiken van deze website, ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. De vorige zin geldt ook voor websites waarnaar in deze website wordt verwezen en voor websites die naar deze website verwijzen.

Nederlands recht is van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd.

Privacy statement

PICASSO respecteert uw recht op privacy. Daartoe is deze privacy statement opgesteld.

PICASSO kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink privacy statement op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen en in ieder geval indien u persoonsgegevens aan PICASSO verstrekt.

U kunt deze website in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, het contactformulier invult, etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen deze verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

PICASSO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De cookies zorgen er onder andere voor dat de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk is. Wij kunnen de informatie gebruiken om onze website inhoudelijk en technisch te verbeteren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als u cookies weigert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.

Gegevens verzameld via de website kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin waarmee we onze website en dienstverlening kunnen verbeteren.

Deze site kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van PICASSO vallen. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan PICASSO niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Voorts kaner via deze site toegang worden geboden naar publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chat boxen e.d. Met betrekking tot dergelijke publieke domeinen kan PICASSO niet in staan voor de waarborgen rondom aldaar verwerkte persoonsgegevens.

PICASSO draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Informatie zal u slechts op uitdrukkelijk verzoek worden toegezonden.

U heeft het recht PICASSO te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Uw reactie kunt u zenden aan:
PICASSO zorgoptimalisatie
Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar
info@picassovoorcopd.nl