Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Start voor indienen subsidieronde 2015 Longfonds

Voor de thema’s preventie en zorg/behandeling geldt dat er per consortiumproject maximaal €750.000 subsidie kan worden aangevraagd. Voor het thema longweefselherstel geldt dat er per consortiumproject maximaal €600.000 subsidie kan worden aangevraagd. Uitgaande van een subsdietoekenning waarin het maximale budget wordt aangevraagd, is er ruimte voor één subsidie binnen het thema preventie, één subsidie binnen het thema zorg/ behandeling en één subsidie binnen het thema longweefselherstel. Het Longfonds wil graag benadrukken dat samenwerking met partners een belangrijke voorwaarde is in de toekenning van de consortiumsubsidies.