Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

14 mei
Dr. Jaap Trappenburg: ‘de eHealth app CoPiloot naar de markt brengen is grootste uitdaging in ontwikkelingsproces’

Een innovatief eHealth product de academie uitbrengen en commercialiseren is de grootste uitdaging en meest kwetsbare stap in het totale ontwikkelingsproces. Dat is de mening van Jaap Trappenburg, Associate Professor UMC Utrecht en mede-ontwikkelaar van CoPiloot, de digitale opvolger van het papieren Longaanval-actieplan voor COPD-patiënten. | Lees verder »

10 mei
Landelijk vragenlijstonderzoek palliatieve zorg bij COPD in Nederland

De Long Alliantie Nederland coördineert een landelijk project met het doel palliatieve zorg voor patiënten met COPD te verbeteren. Middels een korte vragenlijst onder longartsen en huisartsen wordt de organisatie en uitvoer van deze zorg in kaart gebracht. | Lees verder »

03 mei
Longfonds en LAN introduceren ‘Werk en longen check’

Jaarlijks sterven 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Om werknemers zelf te laten checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen introduceren Longfonds en Long Alliantie Nederland (LAN) de online tool ‘Werk en longen check’. | Lees verder »

01 mei
Positieve evaluatie pilot Ziektelastmeter COPD

De pilot Ziektelastmeter COPD is afgesloten met een positieve evaluatie door zowel praktijkondersteuners (POH) als patiënten. | Lees verder »

22 mrt
'Nieuw zorgmodel nodig dat individuele patiënt met al zijn morbiditeiten centraal stelt’

Ketenzorg in zijn huidige vorm voor chronisch zieken met Diabetes mellitus (DM), COPD en/of hart- en vaatziekten (HVZ) sluit niet meer voldoende aan bij de wensen van zowel patiënten als zorgverleners. Daarom moet er een benadering komen die meer persoonsgericht is en beter rekening houdt mulitmorbiditeit en de patiënt in zijn totale context. Dat is stellige overtuiging van huisarts en senior onderzoeker Erik Bischoff. | Lees verder »

19 mrt
‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis’ nu beschikbaar

Zorgaanbieders of- ondersteuners die samen willen werken met een inkoper om bestaande 
e-health oplossingen op te schalen én te borgen, kunnen sinds 1 maart jl. hiervoor een subsidieaanvraag doen bij ‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis’ (SET). De SET valt onder de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV). | Lees verder »

17 mrt
NHG-Standaard COPD gedeeltelijk herzien: Monitoring adviezen aangepast

De huidige NHG-Standaard COPD wordt herzien. Vooruitlopend op publicatie in 2020 van een volledige herziening is de huidige (web-)versie in januari 2019 aangevuld met adviezen over het gebruik van de monitoringsinstrumenten, zoals de ziektelastmeter COPD. | Lees verder »

12 feb
Lean Award voor Eenduidig formularium longmedicatie regio Waterland

Het initiatief ‘Eenduidig formularium longmedicatie’, opgezet voor het gebruik van inhalatoren in de regio Waterland, is beloond met een Lean Award. | Lees verder »

12 feb
Het Diakonessenhuis van start met MijnCOPDcoach van Sananet

Met gezonde scepsis, maar vooral vol verwachtingen en enthousiasme start het Diakonessenhuis in Utrecht deze maand met ‘MijnCOPDcoach’ van Sananet. Dit e-health programma, gebaseerd op zelfmanagement, moet leiden tot goedkopere zorg door een substantiële vermindering van (her)opnamen, fysieke contactmomenten en polibezoeken van een geselecteerde groep COPD-patiënten. Maar bovenal moet de patiënt er baat bij hebben. Het platform is bestemd voor zowel patiënten als zorgverleners. | Lees verder »

12 feb
Lastig om complexe zorg en bijbehorend onderzoek zonder extra geld overeind te houden

Complexe behandelingen, gecombineerd met wetenschappelijke studies, gebeuren ook buiten universitair medische centra. Drie ziekenhuizen kregen daarvoor financiering uit het ZonMw-programma TopZorg. Vanwege de goede resultaten komt er een vervolg. En dat is van groot belang, want de praktijk laat zien dat topklinisch onderzoek niet alleen betere zorg oplevert, maar de behandeling ook doelmatiger kan maken. | Lees verder »