Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Online Ziektelastmeter invullen steeds populairder

27 okt

Steeds meer COPD-patiënten vullen zelfstandig online de Ziektelastmeter in. Sinds deze begin dit jaar volledig online beschikbaar is gekomen, stijgt dit aantal flink. Dat constateert Esther van Noort, oprichter en directeur van het IT-bedrijf Curavista.

Curavista faciliteert eHealth en is in Nederland marktleider op het gebied van het online beschikbaar stellen van Patiënt Gebonden Dossiers (PGD). Via hun site zijn hiervoor 40 modules beschikbaar, waaronder een voor COPD: www.mijnCOPDonline.nl. In het totaal worden circa 100.000 PGD's via Curavista gehost.

"We zijn al vanaf 2010 met deze module bezig en telkens hebben we daar nieuwe onderdelen aan toegevoegd'', opent Van Noort. ,,Begin dit jaar zijn de vier nog ontbrekende vraagdelen toegevoegd en daarmee is de module compleet. Vanaf dat moment is de portal opengesteld voor patiënten zodat zij zelfstandig de vragen kunnen invullen. Tot voor kort gebeurde dat nog door de zorgverlener in samenspraak met de patiënt. Nu kan deze het dus volledig zelf doen."

Ballonnen

Tot nu toe zijn de reacties van zowel zorgverleners als patiënten zeer positief. Vooral de vormgeving en daarmee de toegankelijkheid wordt zeer gewaardeerd. "Men vindt het een leuk en gebruiksvriendelijk instrument", stelt Van Noort. "Zodra de 11 items zijn ingevuld, wordt de score per onderdeel in beeld gebracht met behulp van ballonnen. Hoe slechter de score, hoe lager de ballon staat, die in dat geval de kleur rood heeft. Naarmate de score hoger wordt, stijgt de ballon in het beeld en verandert ook de kleur van lichter rood naar oranje en uiteindelijk groen. Mensen ervaren de ballonnen als iets positiefs, iets waar je vrolijk van wordt, ondanks dat het over een ziekte gaat. Dat maakt de module luchtig. Bovendien is de vormgeving zo gemaakt dat iedereen het heel snel snapt. Dat klinkt simpel, maar zo kort door de bocht is het niet. Het is zeer bruikbaar en een degelijk handvat om de diepte mee in te gaan. Bovendien stimuleert het zelfmanagement. Als je op een onderdeel slechts scoort, kun je meteen daar actie op ondernemen. Scoor je bijvoorbeeld slecht op het onderdeel 'bewegen', dan kan dat een trigger zijn om meer te gaan bewegen. Het heeft daarmee meteen een praktisch element."

Paradigma-shift

De vraag is of de informatie die patiënten zelf verstrekken betrouwbaar is, als deze tijdens het invullen niet wordt getoetst door een zorgverlener. "Dat is in mijn optiek een paradigma-shift. Men zal snel denken dat patiënten sjoemelen, maar dat doen ze niet. Het beeld dat wij hebben, is dat patiënten hun antwoorden niet manipuleren. Dit zien we overigens over de gehele breedte. De informatie in onze dossiers is representatief voor zowel de patiënt als de zorgverlener."

In dat opzicht is Van Noort benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar de Ziektelastmeter COPD die binnenkort worden gepubliceerd. "Ik heb begrepen dat de resultaten positief zijn en dat het nut van de Ziektelastmeter is aangetoond. Dan is het mooi als je met behulp van de Ziektelastmeter de kwaliteit van leven kunt verbeteren. Ik hoop dan ook dat hierdoor het gebruik van de online Ziektelastmeter verder zal toenemen."