Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Corinne Meurs van techbedrijf McRoberts:
‘Bewegen is als water en brood’

14 dec

Het lijkt voor de hand liggend, maar als patiënten met COPD meer zouden bewegen, neemt hun hospitaliteit en zelfs mortaliteit af. Als de dagelijkse activiteiten van COPD-patiënten objectief gemeten worden, kan bewegen zelfs ingezet worden als een zeer effectief medicijn. De, door het Haagse bedrijf McRoberts ontwikkelde, MoveMonitor speelt daarbij in menig zorgpad steeds vaker een centrale rol. ‘Bewegen is als water en brood’, zegt Corinne Meurs, vicepresident van het bedrijf.

In Nederland is een unieke ontwikkeling gaande op het gebied van activiteitenmonitoring in de klinische praktijk. De informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het dagelijks leven van de patiënt; de mate van bewegen als graadmeter van ziektelast. Tevens wordt het meten van fysieke activiteit gebruikt als uitkomstmaat van interventies. Zo ook binnen de zorgverlening aan COPD-patiënten. En dat is een stuk betrouwbaarder dan wanneer de patiënt zelf een vragenlijst invult. Want dan wordt er dikwijls een veel positiever beeld geschetst met betrekking tot de dagelijkse fysieke activiteiten.

Dus niet ‘foei, je leeft verkeerd‘, maar ‘ik ga je helpen om te kijken waar het beter kan’.’’

Corinne Meurs

Corinne Meurs: ,,Dankzij de MoveMonitor is het mogelijk om de activiteiten van COPD-patiënten precies te meten en in relatie te brengen tot hun symptomen en levensstijl. De MoveMonitor is geen ‘big brother’ die dreigend over je schouder meekijkt, maar een valide hulp- en meetinstrument om mensen met een chronische beperking toch een gezond leven te laten leiden. Want zelf vertellen hoe je beweegt, is lastig. Met dit apparaat verkrijg je als zorgverlener objectieve informatie en kan er samen met de patiënt worden geanalyseerd en gestuurd. De feedback wordt ingezet om hierover op een positieve manier met de patiënt in gesprek te gaan. Dus niet ‘foei, je leeft verkeerd‘, maar ‘ik ga je helpen om te kijken waar het beter kan’.’’

 

Maatwerk

McRoberts probeert actief bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg door de aandacht te richten op fysieke activiteit. Voor het bedrijf betekende de ontwikkelingen in de zorg dat de MoveMonitor geschikt gemaakt moest worden voor de klinische praktijk. Zowel voor de logistiek van de metingen als voor de rapportage van de producten. Meurs: ,,Ons bedrijf heeft een lange geschiedenis in het onderzoek naar fysieke activiteit. Toen wij met de ontwikkeling van de MoveMonitor begonnen, zei iedereen ‘waar is dat nou goed voor?’, maar nu vraagt niemand dat meer. Bewegen is een medicijn zonder bijwerkingen en veel resultaat. Dat wijst zowel de praktijk als onderzoek uit. Maar als bewegen een medicijn is, dan moet je er ook een betrouwbare diagnostiek en nauwkeurige evaluatie van effecten hebben. Pas dan wordt het echt maatwerk en weet je precies hoe en wanneer je dat medicijn het beste kunt gebruiken.’’ 

 

Missing link

Het meten van bewegen is redelijk nieuw en heeft de zorg een enorme prikkel gegeven. ,,Beweegadviezen zijn op zich niet nieuw, maar hadden tot voor kort vooral betrekking op gezonde mensen. Het ontbrak juist aan beweegadviezen voor patiënten met COPD’’, vervolgt Meurs. ,,De MoveMonitor heeft die missing link opgevuld. Het beweeggedrag blijkt enorm te variëren tussen patiënten. Daardoor kunnen we nu samen met de patiënt op zoek gaan naar passend bewegingsadvies. Bovendien zijn we in staat COPD ’ers met elkaar te vergelijken en een gedetailleerd beeld te creëren van wat een patiënt kan. Er zijn zelfs voorbeelden dat de medicatie op basis van de MoveMonitor metingen is aangepast.’’

Er zijn zelfs voorbeelden dat de medicatie op basis van de MoveMonitor metingen is aangepast

 

Onderzoek

Naast de reguliere zorg die je met de MoveMonitor kunt verrichten, kunnen ziekenhuizen alle verkregen informatie ook gebruiken om onderzoek te doen. De MoveMonitor is er dus enerzijds om de patiënt te helpen maar anderzijds komen we in de breedte meer te weten over bewegen in relatie tot gerichte zorgverlening. Overall is het goede nieuws voor mensen met COPD dat we door deze nieuwe techniek meer weten over het dagelijks leven met deze chronische aandoening. 

 

Zorgpad

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Amphia Ziekenhuis in Breda werken al geruime tijd met de MoveMonitor en is het in het zorgpad van COPDnet opgenomen. Inmiddels werken 8 ziekenhuizen en enkele longrevalidatiecentra met de MoveMonitor. Want naast de algemene informatie over de longen is iedereen het er over eens dat het apparaat van toegevoegde waarde is voor het werk van de arts. Meurs: ,,COPD is een chronische ziekte die zich grotendeels thuis afspeelt dus op dat terrein moet je meer inzicht krijgen. De zorg is een samenspel tussen het ziekenhuis, zorgverleners en de patiënt thuis. Met de MoveMonitor krijg je inzicht hoe mensen in hun dagelijkse leven bewegen. Dat is zeer nuttige informatie waarop je een gerichte behandeling kunt baseren en de juiste balans kunt vinden tussen bewegen en medicijngebruik. Dit apparaat maakt de cirkel, van een klinische blik, fysiologische gegevens en bewegingsinfo, rond. Het is het puzzelstukje in het totaalbeeld van de immer lastige COPD-patiënt.’’ 

 

Je leest meer over de MoveMonitor op de website van McRoberts