Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Zorgverleners, zorgverzekeraar en farmaceuten investeren samen in goede zorg voor COPD-patiënten

15 mrt

Eind vorig jaar rondde de zorggroep Nije Veste en Corlaer in Nijkerk, de pilot ‘Innoverend contracteren in de eerstelijnslongzorg’ af. Binnen deze pilot werkten zo’n 200 zorgverleners en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen aan betere zorg voor COPD-patiënten. Het project in Nijkerk werd mede mogelijk gemaakt door PICASSO.

Een zorgproject waarbij een farmaceut betrokken is en financiële inbreng heeft, zorgt in de regel voor een opgetrokken wenkbrauw. Want een zorgverlener wil zijn of haar autonomie en onafhankelijk niet in de waagschaal leggen. Maar als beide partijen elkaar op dat vlak garanties kunnen geven en de wederkerigheid zit vooral in het leren van elkaar, dan is een drieluik van zorgverlener, zorgverzekeraar en farmaceut een werkbaar en waardevol model. ,,Dat is wat mij betreft zeker de dragende voorwaarde voor een dergelijke samenwerking’’, stelt Sam Siemssen, directeur Gezondheidscentra Nijkerk. ,,Je moet elkaars rol respecteren en partijen moeten vanuit de juiste motieven een bijdrage leveren.’’

Het pilotproject in Nijkerk had als uitgangspunt om goede zorg te leveren voor COPD-patiënten, zonder daarbij gehinderd te worden door schotten, domeinen of discussies over eigenaarschap, bijvoorbeeld tussen eerste en tweede lijn. Siemssen: ,,Bij zo’n groot project lopen de kosten flink voor de baten uit. Je moet tal van zaken opnieuw uitvinden en inrichten en dat kost geld. We zochten daarvoor sponsoring en kwamen in gesprek met PICASSO, een initiatief van farmaceut Boehringer Ingelheim. Het is fijn als er partijen zijn die een bijdrage willen leveren op basis van het opdoen van ervaring en kennis in waardegedreven zorginitiatieven. Daar lag wat ons beide betreft de verbinding. Natuurlijk ligt het voor ons gevoelig als iets wordt gefinancierd door een farmaceut. Je wilt immers onpartijdig blijven en volledig onafhankelijk en autonoom je werk kunnen doen. Maar als een farmaceut het doet om ervaring en kennis op te doen omtrent een specifiek zorgmodel, dan is zo’n samenwerking logisch. Het gaat dan niet direct om de producten van de farmaceut, maar om waardegedreven zorg en hoe dat werkt en van de grond komt. Als het leidmotief daarbij bovendien is om een bijdrage te leveren in zorgverbetering, dan kun je elkaar heel goed lerend aanvullen en helpen. Belangrijke borging is tevens geweest dat PICASSO zich op geen enkele wijze mocht bemoeien en heeft bemoeid met het opstellen van de doelstellingen. Ook tijdens de uitvoering is geen bemoeienis geweest met formularium, aanpak, diagnostiek of behandelplan. Zorg moet je in dit geval scheiden van uitwisseling van kennis en ervaring, anders gaat het niet goed. Mijn persoonlijke mening is dat als je waardegedreven zorg wilt bieden en het gaat om de uitkomst, dan ligt een combinatie van zorgaanbieder, zorgverzekeraar en farmaceut voordehand. Maar dan wel met borging van je autonomie.’’ 

Sam Siemssen
Directeur Gezondheidscentra Nijkerk