Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Deelnemers gezocht 2e fase onderzoek ICS stop- en monitoringinstrument

20 jun

Huisartsen en hun praktijkondersteuners worden van harte uitgenodigd zich aan te melden voor de 2e fase van het onderzoek naar het Inhalatiecorticosteroïden (ICS) stop- en monitoringinstrument. Doel van dit instrument is het gepast gebruik van ICS bij COPD patiënten te bevorderen.

ICS worden bij COPD-patiënten vaker voorgeschreven dan de richtlijnen aangeven. Te veel ICS kunnen leiden tot zowel onnodig risico op bijwerkingen als vermijdbare zorgkosten. En dat terwijl ICS een beperkte rol hebben bij de behandeling van patiënten met COPD. Omdat het voor zorgverleners lastig is om een goede afweging te maken tussen stoppen en continueren van ICS-gebruik, heeft een groep onderzoekers* een ICS stop- en monitoringinstrument ontwikkeld . Dit instrument bestaat uit een 1) stappenplan om een afweging te maken of de patiënt in aanmerking komt om ICS te stoppen en 2) een monitoringedeelte bestaande uit instructies om de patiënt die stopt te monitoren.

*) Onno C P van Schayck - Maarten Voorhaar - Janwillem Kocks - Tjard Schermer - Geertjan Wesseling

Onderzoeksdoel
Doel van het onderzoek is om na te gaan op welke wijze het ICS stop- en monitoringinstrument in de praktijk uitvoerbaar is. Voor fase 2  van dit onderzoek hebben we in totaal  100 deelnemers uit 25 praktijken nodig.. In deze fase wordt het monitoringgedeelte van het instrument geëvalueerd. Van huisartsen en POHs wordt verwacht dat zij het instrument toepassen in de praktijk. Indien blijkt dat een patiënt daadwerkelijk kan stoppen met ICS dan wordt het gebruik van ICS gestopt. De patiënt wordt dan gemonitord aan de hand van het monitoringgedeelte van het instrument. Voor aanvang van het onderzoek doorlopen alle deelnemers een korte training.

Meedoen en aanmelden
Wilt u meedoen aan dit onderzoek of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Maarten Voorhaar. Het onderzoek zal vanaf 1 juli 2018 starten. Opgeven kan tot die tijd, latere instroom is mogelijk maar afhankelijk van het aantal deelnemende praktijken.
Postadres: HAG Deb1, t.a.v. M. Voorhaar,
Postbus 616, 6200 MD Maastricht.
Telefoonnummer: 06-15040299.
E-mail: m.voorhaar@maastrichtuniversity.nl