Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

EmmaCOPD zorgt voor minder longaanvallen in West-Brabant

20 jun

Minder longaanvallen, dat is het resultaat van de inzet van de e-health tool EmmaCOPD in de regio West-Brabant. EmmaCOPD is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor COPD-patiënten. Deze verbindt hen met alle personen die ondersteuning bieden bij het managen van hun ziekte.

Een belangrijk rol hierbij is weggelegd voor de smartwatch, waarmee hun bewegingsactiviteiten en slaappatroon wordt gevolgd en opgeslagen. Daalt het bewegingsniveau onder het met de eigen fysiotherapeut afgesproken doel, dan wordt een buddy gewaarschuwd (meestal de partner of een van de kinderen). In een later stadium volgt de fysiotherapeut. Ook bevat EmmaCOPD een medicatie-alarmfunctie, waardoor medicatietrouw wordt bevorderd, en een digitale workflow. Daarmee doorloopt de patiënt stapsgewijs het longaanvalactieplan met een app. Bijkomend voordeel hiervan is dat zorgverleners inzicht krijgen in het ziekteverloop en milde longaanvallen thuis.

Aantal opnames terugdringen
Oscar van Dijk van Medicine Men, de ontwikkelaar van EmmaCOPD: ,,Ons doel is om het aantal opnames als gevolg van een longaanval sterk terug te brengen. Eerst met een kwart, daarna met meer dan de helft. EmmaCOPD gaat meer en steeds effectievere deelinterventies bevatten. Wanneer zorgorganisaties deze zorgtechnologie integreren in hun regionale zorgprocessen liggen nog grotere verbeteringen voor patiënten en de zorgkosten in het verschiet.’’

Bron: Zorgvisie.nl