Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

20 jun

Gezondheidsvaardigheden worden wereldwijd beschouwd als een belangrijke oorzaak van gezondheidsverschillen tussen mensen. Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg laat zien dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft met vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid als gevolg.

Mensen met onvoldoende of beperkte vaardigheden kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen. Bij 9,5% van de onderzochte Nederlanders zijn de vaardigheden onvoldoende, bij 26,9% beperkt. Mannen, mensen met een lager opleidingsniveau, ouderen (65+) en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden.

Bron: Nivel