Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Eerste deel onderzoek naar COPDnet afgerond

01 okt

Eind 2015 startte Noortje Koolen, PhD-student COPDnet Radboudumc, een onderzoek naar de resultaten van het COPDnet, het geïntegreerde zorgmodel voor COPD-patiënten. Deze zomer heeft zij het eerste deel van haar onderzoek afgerond en zijn haar twee papers over respectievelijk de uitleg van het COPDnet transmuraal ketenzorgmodel en het onderzoeksprotocol online gepubliceerd in het International Journal of COPD, Dove Press journal.

Drie deelprojecten

Het onderzoek, dat in het totaal 3,5 jaar duurt, bestaat uit drie deelprojecten, te weten: het onderzoeken van de haalbaarheid van toepassing van het gehele COPDnet model; het onderzoeken van de klinische effectiviteit en het verrichten van een budget impact analyse. Noortje Koolen: ,,Het toekomstbeeld is een stijgend aantal COPD-patiënten en aan COPD gerelateerde morbiditeit. Het COPDnet is derhalve ontwikkeld, omdat duidelijk was dat de zorg die er nu geleverd wordt aan chronische patiënten überhaupt, maar dus ook geldend voor COPD-patiënten, beter kan. Hier ligt de grondslag voor het ontwikkelen van een transmuraal ketenzorgmodel voor geïntegreerde zorg aan patiënten met COPD, ofwel COPDnet. Daarnaast kan een dergelijk zorgmodel de kosten en impact van COPD in onze samenleving verlagen en beperken.’’

Het model van COPDnet bestaat uit een diagnostisch traject in een secundaire zorgomgeving, indien nodig een niet-medisch interventieprogramma in een eerstelijn óf een verwijzing naar longrevalidatie in een tertiaire of secundaire zorgomgeving. Het model omvat tevens een kwaliteitsmanagementsysteem en regionale afspraken over exacerbatiebeheer en palliatieve zorg.

Noortje Koolen

Doel

Het huidige onderzoeksprotocol is opgezet om het gebruik van het COPDnet te evalueren. Koolen: ,,Dit geïntegreerde zorgmodel voor COPD-patiënten is ontworpen volgens de huidige inzichten met betrekking tot effectieve zorg voor patiënten met een chronische aandoening in het algemeen en voor patiënten met COPD in het bijzonder. Het zal worden geëvalueerd op zijn haalbaarheid, potentiële voordelen voor de gezondheidstoestand en de kosten van het diagnostische traject in de secundaire zorg.’’

Op dit moment werken twee ziekenhuizen volgens het COPDnet model: Radboudumc en Bernhoven, te Uden. ,,We hopen en gaan absoluut uit van een verdere uitrol in de toekomst, maar het onderzoek gaat nu verder met deze twee ziekenhuizen’’, aldus Koolen.

COPDnet is een initiatief van de Afdeling Longziekten van het Radboudumc en financieel mogelijk gemaakt door 9 farmaceutische bedrijven.

Download hier de twee rapporten:

The COPDnet integrated care model Evaluation of the COPDnet integrated care model in patients with COPD: the study protocol