Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Gezonde Longen ligt op koers

07 nov

Het vorig jaar gestarte programma Gezonde Longen, gericht op een optimale samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis en apotheek binnen de zorg aan COPD-patiënten, ligt goed op koers. Inmiddels participeren 29 van de 32 apotheken in de regio Apeldoorn-Zutphen en gaat het Gelre ziekenhuis als eerste op een uniforme wijze het Gezonde Longen Ziekenhuisprogramma implementeren, conform de doelstelling van het ‘reductie COPD-opnamedagen met 25%’ van de LAN.

Schaalbaar

Goosens heeft in het afgelopen jaar met diverse organisaties om tafel gezeten om zijn plannen toe te lichten. Daarbij viel het hem op dat het totaalconcept dikwijls te overdonderend is. "Ons programma bestaat uit drie pilaren. Als je dat in z’n geheel aanbiedt, krijgen mensen te veel informatie over zich heen en dat schrikt af. Daarom hebben we het concept schaalbaar gemaakt en opgeknipt in  behapbare delen. Nu kan een regio ervoor kiezen om een specifiek onderdeel van het project op te pakken. Deze flexibiliteit werkt goed. Er is bovendien per pilaar financiering mogelijk. Belangrijk om hieraan toe te voegen is dat het basisidee onaangepast is en het opknippen zeker niet betekent dat er opnieuw schotten gaan ontstaan."

Gezonde Longen richt zich op het verbeteren van de keten rondom de COPD-patiënt door gezamenlijke inspanning van apotheker, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, longverpleegkundige en de longarts.  "We zijn zeker tevreden tot nu toe," opent initiatiefnemer Martijn Goosens, longarts in het Gelre ziekenhuis, "al is de praktijk natuurlijk altijd weerbarstig. Daarmee doel ik op het feit dat sommige onderdelen wel zijn gerealiseerd en andere weer niet of nog onvoldoende. We hebben gemerkt dat voor bepaalde zaken meer opstarttijd nodig is. Maar daarnaast kregen we ook weer te maken met onverwachte kansen. Overall kunnen we zeggen dat er heel veel werk is gedaan en dat er grote stappen voorwaarts zijn gezet. Tevens zijn er verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of het programma kan worden uitgerold in andere regio’s. De primaire aandacht echter gaat op dit moment uit naar de verdere ontwikkelingen van het programma en aantonen van het effect ervan."

Martijn Goosens

Voortvarend

Wat verder voortvarend loopt binnen het project Gezonde Longen, is het apothekersdeel. "Apothekers hebben een centrale en serieuze rol gekregen in de voorlichting aan patiënten en opereren volwaardig binnen het behandelteam. Ook is er een scholingstraject georganiseerd ter bevordering van een uniforme uitleg aan patiënten met daarbij veel aandacht voor ‘teach the teacher’, ofwel hoe breng je informatie op een goede manier over." Daarnaast zijn apothekers, volgens Goosens, gewend om op data te sturen en hebben daar goede systemen voor. "Het apotheek informatie systeem en ons risicodasboard, dat binnen het project wordt gehanteerd, vullen elkaar goed aan. Dat maakt het tevens makkelijker om risicopatiënten op te sporen op basis van apotheekgegevens. Omdat we daarbij met patiënt-gevoelige informatie te maken hebben, is er, in samenwerking met onze projectpartner Medworq, initiatiefnemer van Gezonde Longen, en een team van juristen, bijzonder veel aandacht en tijd besteed aan de privacywetgeving. Onze infrastructuur is privacy by design, ofwel, de infrastructuur is in de basis zo ontworpen dat er op het gebied van privacy geen fouten gemaakt kunnen worden. Er kan geen patiënt-gevoelige informatie de praktijk verlaten."

LAN

Vanuit Gezonde Longen is er voor het ziekenhuisprogramma een aanvraag gedaan bij de verzekeraar voor financiering. "We hebben goede hoop dat we daar funding voor krijgen", aldus Goosens. "Ook werken we intensief samen LAN en doen wij, in het kader van de reductie ziekenhuisopnamen, in hun opdracht 0- en effectmetingen naar de effectiviteit van de COPD-zorg."

Bron: Gezonde Longen