Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

E-health monitor 2018:
 visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden nodig voor versnelling gebruik e-health

04 dec

Deze maand is de 6e e-health-monitor gepresenteerd. Dit jaarlijks terugkerend onderzoek volgt de beschikbaarheid en het gebruik van e-health-toepassingen door patiënten en zorgverleners. Rode draad dit jaar: visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health.

De e-health-monitor wordt uitgevoerd door het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Nictiz. E-health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en vooral internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. E-health draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelf-regie voor patiënten.

Beter beeld

Zes jaar na de eerste monitor wordt het beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt steeds beter. Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg.  Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Het zesde rapport, de e-health-monitor 2018, dat op 8 november 2018 is gepubliceerd kunt u hier downloaden.

Aanbevelingen

Om duurzaam en doelgericht gebruik van e-health bij zorgverleners en zorggebruikers te stimuleren, doen Nictiz en het NIVEL een aantal aanbevelingen. Beleidsmakers kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Belangengroepen kunnen de aanbevelingen gebruiken in de communicatie met hun achterban en bij het prioriteren van hun activiteiten.

  • Zet e-health in vanuit een heldere visie en een helder beleid. Zorg ervoor dat visie en beleid bekend zijn onder medewerkers.
  • Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
  • Faciliteer zorggebruikers in het gebruiken van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.
  • Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de kennis die nodig is en met de onderwerpen die moeten worden onderzocht.

Kijk voor meer informatie op www.ehealth-monitor.nl