Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis’ nu beschikbaar

19 mrt

Zorgaanbieders of- ondersteuners die samen willen werken met een inkoper om bestaande 
e-health oplossingen op te schalen én te borgen, kunnen sinds 1 maart jl. hiervoor een subsidieaanvraag doen bij ‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis’ (SET). De SET valt onder de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV).

E-health biedt ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Aan de andere kant kunnen zorgverleners dankzij e-health betere dienstverlening leveren met minder werkdruk en meer voldoening. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen op hun beurt met dezelfde budgetten meer mensen helpen. Door SET kan deze ontwikkeling verder worden gestimuleerd.

Budget

Voor 2019 is € 28 miljoen beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst. Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. Wie voor subsidie in aanmerking wil komen, doet er verstandig aan eerst de voorwaarden van SET te bekijken. Een aanvraag indienen kan via mijn.rvo.nl. Hier staan ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021. Voor vragen over SET kan men tevens terecht op de website van ZonMw bij veelgestelde vragen.

Quickscan


Wie een aanvraag voor de SET overweegt, doet er goed aan om eerst met behulp van de Quickscan het plan te toetsen. RVO.nl kijkt zo samen met de aanvrager of een plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling.

Ondersteuningsprogramma SET-up


Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. 
Lees hier alles over SET.