Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

NHG-Standaard COPD gedeeltelijk herzien: Monitoring adviezen aangepast

17 mrt

De huidige NHG-Standaard COPD wordt herzien. Vooruitlopend op publicatie in 2020 van een volledige herziening is de huidige (web-)versie in januari 2019 aangevuld met adviezen over het gebruik van de monitoringsinstrumenten, zoals de ziektelastmeter COPD.

De monitoring van patiënten met COPD kent een aantal verschillende instrumenten die in overleg met de individuele patiënt kunnen worden gebruikt. Het doel van monitoring is onveranderd: bespreking van mogelijke problemen met de toepassing van niet-medicamenteuze adviezen (stoppen met roken, meer bewegen, voldoende en goede voeding) en beoordeling van het effect van de medicamenteuze behandeling. 

Belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • De ernst van COPD wordt bepaald door de ziektelast, dat wil zeggen: de combinatie van klachten en beperkingen, frequentie van exacerbaties, FEV1 en voedingstoestand (en dus niet alleen door de mate van luchtwegobstructie);
  • In de monitoring fase wordt gestandaardiseerde bronchusverwijding bij spirometrie niet aanbevolen en wordt spirometrie verricht met behoud van de eigen luchtwegmedicatie van de patiënt;
  • Er is meer aandacht voor de wensen en behoeften van de patiënt en voor zelfmanagement bij de behandeling en het omgaan met COPD;

Voor meer informatie klik hier

[bron: FarmaMagazine]