Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Dr. Jaap Trappenburg: ‘de eHealth app CoPiloot naar de markt brengen is grootste uitdaging in ontwikkelingsproces’

14 mei

Een innovatief eHealth product de academie uitbrengen en commercialiseren is de grootste uitdaging en meest kwetsbare stap in het totale ontwikkelingsproces. Dat is de mening van Jaap Trappenburg, Associate Professor UMC Utrecht en mede-ontwikkelaar van CoPiloot, de digitale opvolger van het papieren Longaanval-actieplan voor COPD-patiënten.

,,We hebben een innovatie die op een unieke wijze een probleem attaqueert, maar het plekje veroveren in de markt en wedijveren met partijen die al verder zijn, is een uiterst ingewikkelde aangelegenheid’’, opent Trappenburg. ,,Als wetenschappers zijn wij gewend om kennis te delen, maar voor de toekomst van de app dienen we hier bedachtzamer mee om te gaan. De komst van eHealth heeft veel doen veranderen, want hieraan gelieerde producten zijn lucratief en dat vereist een omschakeling in denken en doen. Ik wil mijn collega’s meenemen in deze uitdaging, want CoPiloot is exemplarisch voor andere partijen.’’ 

De CoPiloot is een digitale therapeutische stimulus die de patiënt meer regie geeft en vaardiger maakt om de ziekte van dag tot dag zelf te managen. De focus van CoPiloot is het aanleren van essentiële zelfmanagement-vaardigheden gericht op het voorkomen, signaleren en de-escaleren van een longaanval, om zodoende maximale gezondheidswinst te genereren.

Hosanna

Alle media-uitingen die naar aanleiding van de lancering van de CoPiloot-app in de afgelopen maanden verschenen, waren vooral Hosanna. ,,Zeker, en dat is natuurlijk mooi’’, vervolgt Trappenbrug. ,,Het gaat over wat er is gelukt en bereikt, maar daarom is het goed nu aandacht te vragen voor de andere kant van het verhaal. Iets ontwikkelen dat werkt en wellicht gebruikt gaat worden, dat is vooral een wetenschappelijke exercitie. Je kunt daarvoor allerlei prijzen winnen, maar bij de implementatie - en in het geval van CoPiloot de commercialisatie - ontstaan kwetsbaarheden. Dan bevind je je als wetenschapper plotseling in een ander krachtenveld, omdat je andere partijen nodig hebt die jouw kans op succes maximaliseren. De buitenwereld zit niet te slapen. Daarom wil ik mijn idee niet zomaar over de schutting gooien. Ik ben te betrokken om dit te laten mislukken. Maar ik weet als geen ander dat CoPiloot ook entrepreneurschap nodig heeft om levensvatbaar, succesvol en beter te worden. Pas dan hebben we de kans om onze doelen te bereiken; een app die maximaal effect sorteert, perfect past bij de eindgebruiker en alle patiënten bereikt.’’

‘Wetenschapper bevindt zich plotseling in een ander krachtenveld’

Valoriseren

Trappenburg staat dus voor de uitdaging om zijn product te valoriseren. ,,Dat klopt, maar gek genoeg creëren we de echte waarde pas als de innovatie beschikbaar wordt gemaakt voor grote groepen patiënten en dat is een lange en uitdagende weg. De weg richting de patiënt gaat immers ook weer deels via het bedrijfsleven. Er moet iemand geld verdienen aan onze uitvinding en pas dan komt het bij de patiënt terecht. De papieren voorganger van CoPiloot was een analoge innovatie die zonder businessplan alle patiënten heeft bereikt. Het is de norm geworden en door Longfonds gestimuleerd en voor iedereen gratis beschikbaar gesteld. Bij deze app is dat anders, omdat de (door)ontwikkeling en begeleiding ervan veel kostbaarder is. Er moet dus ergens geld verdiend worden. Eigenaarschap overhevelen naar een private partij is nodig om onze CoPiloot via verschillende distributieroutes naar de markt te brengen en het product op te schalen naar andere zorgaanbieders.’’

Voor Trappenburg en zijn team nadert het moment om een beslissing te nemen in welke constructie en met wie verder wordt gegaan. ,,We gaan voor een academisch/private liaison die in dienst staat van zowel het vermarkten als het verder ontwikkelen van het product. We zijn daar overigens best ver mee. Dit product is nooit af en we zien allerlei doorkijkjes naar andere chronische ziektes. Wij letten ook op zaken als vervolgsubsidies en CE-markering. Maar wat we primair willen, is dat straks heel veel COPD-patiënten gebruik kunnen maken van deze app waardoor we de schadelijke impact van longaanvallen minimaliseren.’’