Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Meer aandacht voor omgaan met laaggeletterdheid in de zorg

01 jun

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Deze personen hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan bij een zorgbehandeling problemen geven, omdat men een uitleg of bijsluiter niet goed begrijpt. Door zorgverleners bewuster te laten worden van laaggeletterdheid bij patiënten, kunnen ze er beter mee omgaan en mogelijk verkeerd gebruik van medicijnen en hulpmiddelen voorkomen.

Ongeveer zestig tot zeventig procent van de longpatiënten maakt essentiële fouten tijdens het inhaleren. Hierdoor zijn zij minder vaak therapietrouw en meer gevoelig voor infecties, ziekenhuisopnames, kortademigheid en benauwdheid. 

IMIS
De Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) staat voor landelijke kwaliteit en uniformiteit in instructies en materialen, zodat longpatiënten inhalatiemedicatie adequaat kunnen gebruiken. ,,Het is aan zorgverleners om beter uit te leggen wat de juiste inhalatietechniek is en hoe de inhalator het beste kan worden gebruikt. De materialen die wij opstelden dragen hieraan bij”, zegt Titia Klemmeier, al bijna twintig jaar werkzaam als longverpleegkundige bij het Martini Ziekenhuis in Groningen en medeoprichter van en coördinator bij IMIS. ,,Stichting IMIS geeft instructies en wij proberen deelnemers aan onze scholingen bewust te maken dat laaggeletterdheid in Nederland bestaat. Die bewustwording creëren we bij trainers én deelnemers, zoals huisartsen, apothekers, longartsen (in opleiding), apothekersassistenten, praktijkverpleegkundigen, longverpleegkundigen. Eigenlijk iedereen die met longinhalatie-instructie te maken heeft.”

Patiëntenkaarten

IMIS heeft onder meer patiëntenkaarten gemaakt waarop per inhalator in beeld gebracht wordt hoe ermee geïnhaleerd moet worden. Alle specifieke aanwijzingen zijn zichtbaar gemaakt met plaatjes en voorzien van beknopte tekst in een handige klapper. Op de achterkant staat hoe de inhalator schoongemaakt kan worden, hoe je hem gebruiksklaar maakt en informatie over de houdbaarheid. Ook staat beschreven welk medicijn erin zit en hoe vaak per dag de inhalator moet worden gebruikt.

,,We hebben in 2016 onderzoek gedaan onder honderd patiënten in het ziekenhuis, waarvan vijftig met astma en vijftig met COPD. De ene groep kreeg de reguliere uitleg over de inhalator. De andere groep werd aan de hand van de patiëntenkaart stap voor stap door het gebruik meegenomen, kreeg uitgelegd waarom de adem ingehouden moet worden en waarom uitademen zo belangrijk is. De patiënten werden weken later met een checklist uitgevraagd en wat bleek? De patiëntenkaartgroep scoorde 38 procent hoger op goed gebruik dan de controlegroep. We gaan in samenwerking met Pharos en het Longfonds kijken naar de mogelijkheden om de patiëntenkaarten nog verder te verbeteren.”

Bron: MedClass.nl