Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Zorginstituut bekijkt effectiviteit en beschikbaarheid e-health voor COPD

09 jun

Zorginstituut Nederland heeft een reeks publicaties uitgebracht over de effectiviteit van innovaties op het gebied van zinnige en veelbelovende zorg. In de publicaties wordt onder meer ingegaan op onderzoek naar de bijdrage van e-health aan therapietrouw en het nut van digitale toepassingen in de COPD-zorg. Verder biedt het Zorginstituut een overzicht van vragen en antwoorden inzake de subsidieregeling veelbelovende zorg.

Het gaat om vier publicaties met een focus op longaandoeningen, waaronder twee met een focus op e-health. Reden voor de publicaties is onder meer het feit dat longaandoeningen de komende tijd in omvang sterk zullen groeien en een grote impact zullen hebben op de zorgkosten.

Positieve effecten

Er zijn 15 zorgprogramma’s en patiëntenplatforms gevonden waarbij e-health wordt toegepast en die worden ingezet in verschillende domeinen van de COPD-zorg. Daarnaast zijn er 17 (zelf-)zorg ondersteunende en/of informatieve websites en 18 mobiele apps gevonden die voor burgers en patiënten beschikbaar zijn. Bijna alle zorgprogramma’s worden momenteel nog onderzocht. Verschillende pilotstudies laten positieve effecten zien op verbetering van kwaliteit van leven of vermindering van ziekenhuisopnamen. Er is op dit moment nog onvoldoende evidence van hoge kwaliteit om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van e-health op lange termijn in de hele populatie COPD-patiënten, zo concludeert de studie.

Bron: ICT&health