Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Slimme zorg thuis: Begin kleinschalig en deel de successen

13 dec

Nivel deed onderzoek naar het innoveren met slimme zorg thuis, zorg op afstand of zelfzorg voor mensen met hartfalen of COPD. De belangrijkste conclusies: begin kleinschalig met een enthousiast team dat doelgericht werkt aan een oplossing voor het ervaren zorgprobleem en deel bij opschaling de successen.

Het Nivel onderzocht de implementatie van de slimme-zorg-innovaties. Deze waren kleinschalig opgezet in de vorm van een pilot en werden telkens geëvalueerd en bijgesteld. De aan het onderzoek deelnemende ziekenhuisafdelingen benadrukken dat de nieuwe manier van zorg leveren pas moet worden opgeschaald, wanneer de resultaten uit de pilot écht bijdragen aan het gestelde doel. Verder geven zij aan dat een goede samenwerking – met een team dat écht in de innovatie gelooft – cruciaal is. Belangrijk hierbij is het delen van successen: ‘Als dokters zien dat patiënten baat hebben bij een nieuw project, dan gaat het vliegen.’

Gezamenlijke opgave

Voor opschaling van slimme zorg thuis is het noodzakelijk om vergoedingssystemen anders in te richten. Nivel noemt dit een gezamenlijke opgave voor de politiek en voor grote investeerders, zoals zorgverzekeraars, in het stimuleren en faciliteren van verdere groei. De focus moet meer liggen op financiële prikkels voor preventie en monitoring in plaats van ‘productie’.

Lees het gehele artikel op www.icthealth.nl