Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

‘Zie data als volwaardig product in zorgproces’

13 dec

Hoogleraar Robert Verheij doet onderzoek naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Volgens Verheij kunnen we nog meer en beter gebruik maken van bestaande zorgdata om de zorg voor patiënten te verbeteren. ‘Zie data als volwaardig product in zorgproces.’

Als we data zien als een volwaardig product in de zorg, kunnen we dezelfde vragen stellen als over zorg: wat is de kwaliteit ervan, hoe toegankelijk zijn data, hoe gebruiken we data om de gezondheid van mensen te verbeteren? Dat is de mening van Robert Verheij, sinds kort bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief. Hij wil de komende jaren onderzoeken hoe zorgdata beter kunnen worden ingezet om van de zorg een lerend systeem te maken, en burgers, professionals en zorgorganisaties beter gebruik te laten maken van data die er al zijn. Volgens Verheij speelt de schijnbare tegenstelling tussen individuele belangen en collectieve belangen daarbij een centrale rol. ,,Aan de ene kant is er de wens om gegevens te delen en daar de zorg mee te verbeteren. Aan de andere kant is er de wens, of de maatschappelijke druk, om meer zeggenschap te hebben over onze data. Hoe komen we daaruit?’’

Verheij wil zich in zijn onderzoek onder meer buigen over de vraag wat patiënten zelf kunnen met zorgdata, in de spreekkamer, maar ook van tevoren. ,,Wat krijgt de patiënt aan informatie? En wat doen zij en de behandelaren daarmee? Dat zijn vragen die tot nog toe weinig zijn gesteld. Er zijn veel aanwijzingen dat het voor patiënten vaak moeilijk is om informatie goed te gebruiken.’’

Lees het gehele artikel van Samira Ahli op www.qruxx.nl