Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

ABC-tool opnieuw uitgevonden:

30 jan

Studie over ontwikkeling ziektespecifieke 'ABCC -tool' voor meerdere chronische aandoeningen gepubliceerd in BMC Family Practice.

Er zijn talrijke instrumenten ontwikkeld om de door patiënten gerapporteerde resultaten te beoordelen; de meeste daarvan richten zich echter maar op een enkele voorwaarde. Met de toenemende prevalentie van multimorbiditeit is dit misschien niet langer geschikt. Bovendien is een meer omvattende aanpak die gedeelde besluitvorming mogelijk maakt en zelfmanagement stimuleert hoogstwaarschijnlijk waardevoller voor de klinische praktijk dan alleen een specifieke vragenlijst.

ABCC-tool

De studie van Esther Boudewijns, Danny Claessens, Onno van Schayck, Lotte Keijsers, Philippe Salomé, Johannes in ‘t Veen, Henk Bilo en Annerika Gidding-Slok over ontwikkeling van een ziektespecifieke 'ABCC -tool' voor meerdere chronische aandoeningen, is onlangs gepubliceerd in BMC Family Practice. Deze studie heeft als doel de beoordeling van de belasting van chronische obstructieve longziekte(COPD), gemeten met de ABC-tool, om te zetten in de beoordeling van de belasting van chronische aandoeningen voor COPD, astma en diabetes mellitus type 2 (DM2). Deze zogeheten ABCC-tool bestaat uit een schaal, een visualisatie van de resultaten en behandeladvies.

Methoden

De vereisten voor de tool zijn inmiddels geformuleerd. Vragenlijsten werden ontwikkeld op basis van een literatuurstudie van bestaande vragenlijsten, klinische richtlijnen, interviews met patiënten en zorgverleners en input van een deskundigengroep. Afkappunten en behandeladvies werden bepaald om de resultaten weer te geven en praktische aanbevelingen te geven.

Resultaten


De ABCC-schaal bestaat uit een generieke vragenlijst en ziektespecifieke vragenlijsten, die kunnen worden gecombineerd tot een enkele geïndividualiseerde vragenlijst voor elke patiënt. Resultaten worden weergegeven in één ballondiagram en elk domein bevat praktische aanbevelingen.

Conclusies


Van de ABCC-tool wordt verwacht dat het de gesprekken tussen een patiënt en een zorgverlener vergemakkelijkt. Bovendien helpt het bij het formuleren van behandelplannen en zorgplannen met gepersonaliseerde doelen. Door een geïntegreerde aanpak mogelijk te maken, kan dit instrument in verschillende omstandigheden en ziektecombinaties worden toegepast. De ABCC-tool is bedoeld voor gebruik in de dagelijkse gezondheidszorg praktijk en is ontworpen om gedeelde besluitvorming te vergemakkelijken en zelfmanagement te stimuleren.

Download de studie: ABC-tool reinvented: development of a disease-specific ‘Assessment of Burden of Chronic Conditions (ABCC)-tool’ for multiple chronic conditions: