Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Longziekte en luchtvervuiling bijzonder slechte combinatie

24 jan

Luchtvervuiling leidt bij tweederde van de mensen met een longziekte tot gezondheidsklachten zoals benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen of een lagere longfunctie. Eén op de acht longpatiënten (12 procent) overweegt vanwege slechte luchtkwaliteit wel eens te verhuizen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het onderzoeksinstituut Nivel. ‘Zorgelijk’, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. ‘Het gaat hier dus om tienduizenden mensen die zoveel last hebben van luchtvervuiling dat ze zouden willen verhuizen naar gezonde lucht. Dat kan en mag niet zo zijn.’

Jaarlijks overlijden er Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Een jaar geleden tekende staatssecretaris Stientje van Veldhoven met 36 gemeenten en negen provincies het Schone Lucht Akkoord. Longfonds vindt het akkoord een mooie stap in de goede richting, maar is kritisch over de vraag of mensen met een longziekte er op dit moment echt baat bij hebben. ,,In het licht van de nieuwste cijfers uit dit Nivel-onderzoek geeft de eerste verjaardag van het Schone Lucht Akkoord nog weinig aanleiding tot groot feest. Er is echt werk aan de winkel. Helemaal als je bedenkt dat een van de opdrachten van het Akkoord is om de negatieve gezondheidseffecten bij mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging te beperken”, aldus Rutgers.

Factsheet onderzoek Nivel

Het onderzoek is in juli en augustus 2020 uitgevoerd onder leden van de Longmonitor van onderzoeksinstituut Nivel. Hieraan nemen mensen met een medische diagnose astma en/of COPD en mensen met een zeldzame longziekte deel. Deze onderzoeksgroep geldt als representatief voor de zelfstandig woonachtige populatie van mensen met astma en COPD van 15 jaar en ouder in Nederland. In totaal hebben 902 respondenten met een longziekte de vragenlijst ingevuld. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in deze factsheet:

https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003969.pdf