Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Promotieonderzoek Yvonne Korpershoek laat zien:
 mHealth heeft veel potentie

29 mrt

Het gebruik van mobile health, ook wel mHealth genoemd, heeft potentie om patiënten meer te betrekken bij het managen van hun aandoening, op maat ondersteuning te bieden in het ontwikkelen van zelfmanagement-vaardigheden en om gedrag te veranderen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit het promotieonderzoek van Yvonne Korpershoek, MSc, RN, PhD candidate (1986) en werkzaam bij het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht.

Bij zelfmanagement wordt van patiënten verwacht dat zij een actieve rol aannemen en verantwoordelijkheid nemen bij beslissingen die van invloed zijn op de ziekte. Het gaat hierbij om het managen van symptomen, behandeling, fysieke en psychosociale consequenties van het leven met een chronische aandoening. Zelfmanagement kan voor patiënten echter heel lastig zijn. Goede ondersteuning bij zelfmanagement is belangrijk om patiënten toe te rusten met de juiste vaardigheden om deze actieve rol aan te kunnen nemen en om gedrag te kunnen veranderen. Tot op heden hebben zelfmanagement interventies niet altijd effect op patiënten. Dit komt mogelijk doordat zelfmanagement interventies meestal niet ‘op maat’ worden aangeboden en geen rekening houden met individuele patronen in exacerbaties en gedrag. Er is behoefte aan meer uitgebreide, dynamische en individuele oplossingen om zelfmanagement rondom exacerbaties te verbeteren.

mHealth-interventie

Het promotieonderzoek van Korpershoek richtte zich daarom op het ontwikkelen van een mHealth-interventie om zelfmanagement van exacerbaties bij COPD-patiënten te bevorderen (M-ACZiE project van de TASTE-onderzoekslijn). De insteek van het proefschrift was tweeledig. Op de eerste plaats is beoogd een beter begrip te krijgen in zelfmanagementgedrag van patiënten met COPD. Daarnaast was het doel een op wetenschappelijke kennis gebaseerde, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke mHealth interventie te ontwikkelen om zelfmanagement rondom exacerbaties te verbeteren.

Copiloot

Het onderzoek heeft geresulteerd in de Copiloot app, een mobiele app voor patiënten met COPD die zich richt op vroegtijdige herkenning van exacerbaties en het nemen van de juiste acties op het juiste moment. Tijdens de ontwikkeling is er stapsgewijs wetenschappelijk bewijs verzameld om het werkingsmechanisme van de app en de bruikbaarheid van de app te onderbouwen. Tot slot is de haalbaarheid van de Copiloot app in de dagelijkse praktijk van zorgverleners in kaart gebracht.

Yvonne Korpershoek