Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

De zorg aan chronisch zieken verandert. PICASSO verandert mee.

21 jul

Meer kijken naar het totaalplaatje van de patiënt dan louter naar zijn of haar ziekte. Dat is in een notendop de verandering die momenteel gaande is binnen de zorg aan chronisch zieken. En passend in deze tijd, speelt het vergaren en gebruiken van data daarbij een steeds grotere rol. Reden voor PICASSO zorgoptimalisatie om haar scoop te verbreden van alleen longziekten naar ook andere chronische aandoeningen.

In onze afgelopen nieuwsbrieven is telkens aandacht besteed aan ‘Ketenzorg Ontketend’. Een ontwikkeling die uitgaat van een patiënt specifiek zorgmodel gericht op integrale netwerkzorg in plaats van ketenzorg. Het doel is een brede en domein-overstijgende benadering waarin de mens met al zijn of haar chronische aandoeningen en problemen centraal staat.
Innovatie manager, Denise Schuiten: ,,We zien inderdaad dat de zorg die kant op gaat. Ketenzorg Ontketend is daar het voorbeeld van. Het is daarom logisch dat we als PICASSO meebewegen. Dat betekent dat we ons blikveld verruimen en gaan kijken naar andere chronische aandoeningen. Want de aanpak van longziekten, zoals COPD en longfibrose, geldt tevens voor alle andere aandoeningen en dat moet een plek krijgen in onze communicatie.’’

Schuiten ziet weliswaar dat je met goede medicijnen echt verschil kunt maken, maar constateert dat patiënten meer dan alleen goede medicijnen nodig hebben. ,,Zeker. Ik gebruik altijd de vergelijking met een Ferrari. Dat is misschien wel de beste auto, maar als je daarmee op een zandpad rijdt, dan heb je er ook niks aan. Er zijn veel meer factoren die een rol spelen bij het welzijn van de patiënt.’’

Real World Data

Real World Data


In de hedendaagse zorg is het begrip ‘Real World Data’ inmiddels redelijk aan het inburgeren. De term staat voor alle gegevens die betrekking hebben op de algemene gezondheid en levensstijl van patiënten. Ze worden verzameld op basis van informatie uit het echte leven van de patiënt. Denk daarbij aan zaken als eet- en beweeggewoontes, beroep en woonomgeving. Samen met de klinische data geeft dat een totaalbeeld van de patiënt en biedt de zorgverlener bruikbare hulp bij het ontdekken van patronen in het ziekteverloop en het doen van voorspellingen. ,,Dankzij Real World Data kun je nòg beter bepalen wat een individu nodig heeft aan zorg. Dat zal lijden tot maatwerk en het nauwkeuriger kunnen inzoomen op de zorgvraag. Kijk naar diabetes. Die aandoening heeft verschillende verschijningsvormen. Het is geen eenheidsworst, zo van iedereen moet twee keer per jaar voor controle. Dat hoeft wellicht niet of kan via een app of E-health worden gemonitord. Je kunt de data van mensen met dezelfde klachten met elkaar vergelijken en dan kijken naar hoe bepaalde behandelingen zijn verlopen. Door gegevens uit te ruilen en te gebruiken ontstaat een breder perspectief. Maar het helpt wellicht ook bij het vroegtijdig ontdekken van ziekten. Voorbeeld, longfibrose wordt vaak pas na twee jaar ontdekt. Als je echter weet wat de specifieke kenmerken zijn, dan kun je eerder ingrijpen en iemand vroegtijdig doorsturen naar een longarts. Door eerder met een behandeling te beginnen, kan het ziekteproces wellicht worden vertraagd. Door slim de beschikbare data te gebruiken, maak je feitelijk de dalende curve langer.’’

Mindset


,,Deze ontwikkeling betekent wel dat je als zorgverlener een proactieve houding aanneemt en meer gaat bespreken met de patiënt en vraagt naar wat iemand zelf wil voor behandeling, ’’ vervolgt Schuiten. ,,Wil iemand wel een lange, ingrijpende en dure behandeling als je bijvoorbeeld je hele leven hebt gerookt en daardoor longkanker krijgt. Het zijn ethisch lastige discussies, maar wel realistisch. Het gaat in veel gevallen om mindset. De zorgverlener en verpleegkundige gaan dus meer naar data kijken en die gebruiken. Ook als het gaat om de selectie van patiënten met een hoog of laag risico en om te controleren of iemand wel de juiste behandeling krijgt. Real World Data gaat een cruciale rol spelen in de toekomstige zorg aan chronisch zieken.’’

E-Health sneller geïntegreerd


Wat Schuiten eveneens is opgevallen, is dat Corona het gebruik van E-Health-applicaties heeft versneld. ,,In de afgelopen anderhalf jaar was het vaak lastig voor mensen om fysiek naar het ziekenhuis te komen’’, legt ze uit. ,,Daardoor heeft E-Health een enorme stap gemaakt. Toevallig waren we net bezig met een onderzoek van de Erasmus MC rondom het thuismonitoren van mensen met longfibrose. Dat is inmiddels afgerond en de gegevens zijn verwerkt. De resultaten waren zeer positief en dat hebben we ook besproken met de verzekeraars. Binnen een maand hebben we kunnen regelen dat deze manier van behandelen voor alle patiënten vergoed wordt. Echt heel gaaf dat het zo snel lukt. De studie heeft bewezen dat je met behulp van E-Health-toepassingen patiënten uit het ziekenhuis kunt houden en dat continuïteit van de zorg toch gewaarborgd wordt.’’