Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

13 jun
Uitbreiding Ziektelastmeter COPD naar chronische aandoeningen

Ziektelast is niet uniek voor COPD, en omdat de dagelijkse praktijk en de Hartstichting vragen om een persoonsgerichte aanpak, zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een ziektespecifieke module voor hartfalen binnen de Ziektelastmeter. Deze volgt op de reeds bestaande modules voor COPD, astma en diabetes mellitus type 2, ontwikkeld door o.a. Esther Boudewijns en Danny Claessens. | Lees verder »

09 jun
Zorginstituut bekijkt effectiviteit en beschikbaarheid e-health voor COPD

Zorginstituut Nederland heeft een reeks publicaties uitgebracht over de effectiviteit van innovaties op het gebied van zinnige en veelbelovende zorg. In de publicaties wordt onder meer ingegaan op onderzoek naar de bijdrage van e-health aan therapietrouw en het nut van digitale toepassingen in de COPD-zorg. Verder biedt het Zorginstituut een overzicht van vragen en antwoorden inzake de subsidieregeling veelbelovende zorg. | Lees verder »

06 jun
Handboek COPD geeft mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer eigen regie

Bijna 50 procent van de mensen in Nederland met COPD is beperkt gezondheidsvaardig. Deze groep heeft moeite om zelfstandig hun aandoening te managen. Pharos en het Longfonds ontwikkelden daarvoor het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ en een gesprekskaart. | Lees verder »

01 jun
Meer aandacht voor omgaan met laaggeletterdheid in de zorg

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Deze personen hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan bij een zorgbehandeling problemen geven, omdat men een uitleg of bijsluiter niet goed begrijpt. Door zorgverleners bewuster te laten worden van laaggeletterdheid bij patiënten, kunnen ze er beter mee omgaan en mogelijk verkeerd gebruik van medicijnen en hulpmiddelen voorkomen. | Lees verder »

14 mei
Dr. Jaap Trappenburg: ‘de eHealth app CoPiloot naar de markt brengen is grootste uitdaging in ontwikkelingsproces’

Een innovatief eHealth product de academie uitbrengen en commercialiseren is de grootste uitdaging en meest kwetsbare stap in het totale ontwikkelingsproces. Dat is de mening van Jaap Trappenburg, Associate Professor UMC Utrecht en mede-ontwikkelaar van CoPiloot, de digitale opvolger van het papieren Longaanval-actieplan voor COPD-patiënten. | Lees verder »

10 mei
Landelijk vragenlijstonderzoek palliatieve zorg bij COPD in Nederland

De Long Alliantie Nederland coördineert een landelijk project met het doel palliatieve zorg voor patiënten met COPD te verbeteren. Middels een korte vragenlijst onder longartsen en huisartsen wordt de organisatie en uitvoer van deze zorg in kaart gebracht. | Lees verder »

03 mei
Longfonds en LAN introduceren ‘Werk en longen check’

Jaarlijks sterven 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Om werknemers zelf te laten checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen introduceren Longfonds en Long Alliantie Nederland (LAN) de online tool ‘Werk en longen check’. | Lees verder »

01 mei
Positieve evaluatie pilot Ziektelastmeter COPD

De pilot Ziektelastmeter COPD is afgesloten met een positieve evaluatie door zowel praktijkondersteuners (POH) als patiënten. | Lees verder »

22 mrt
'Nieuw zorgmodel nodig dat individuele patiënt met al zijn morbiditeiten centraal stelt’

Ketenzorg in zijn huidige vorm voor chronisch zieken met Diabetes mellitus (DM), COPD en/of hart- en vaatziekten (HVZ) sluit niet meer voldoende aan bij de wensen van zowel patiënten als zorgverleners. Daarom moet er een benadering komen die meer persoonsgericht is en beter rekening houdt mulitmorbiditeit en de patiënt in zijn totale context. Dat is stellige overtuiging van huisarts en senior onderzoeker Erik Bischoff. | Lees verder »

19 mrt
‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis’ nu beschikbaar

Zorgaanbieders of- ondersteuners die samen willen werken met een inkoper om bestaande 
e-health oplossingen op te schalen én te borgen, kunnen sinds 1 maart jl. hiervoor een subsidieaanvraag doen bij ‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis’ (SET). De SET valt onder de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV). | Lees verder »