Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

13 feb
Inschrijving opleiding Kaderhuisartsen Astma en COPD geopend

In september start een nieuwe groep huisartsen met de NHG Kaderopleiding Astma en COPD. Inschrijven is vanaf nu mogelijk. Kaderhuisartsen Astma en COPD zijn en blijven hard nodig. Immers, de zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. | Lees verder »

11 feb
Sensoren in kleding om COPD-patiënt te waarschuwen

Het bedrijf MedWear in Groningen werkt momenteel aan de ontwikkeling van een slim shirt voor COPD-patiënten. In het shirt zijn sensoren verwerkt die kunnen meten hoeveel lucht er in de longen van een patiënt achterblijft. | Lees verder »

09 feb
10 t/m 13 april: 'Week van de longen 2017'

Vanaf maandag 10 tot en met donderdag 13 april vindt de jaarlijkse Week van de Longen plaats. De inschrijving hiervoor is geopend. De Week van de Longen, hét nationale congres over longen en longziekten, bestaat uit de Longartsenweek en de Longdagen. Het is een gezamenlijk initiatief van onder meer NRS, Longfonds, NVALT, CAHAG, KNMP, KNGF, NVLA, NVK-SKL en de Long Alliantie Nederland. | Lees verder »

18 jan
REDUX: Longaanvallen op tijd herkennen én behandelen!

Een exacerbatie of longaanval betekent voor de COPD-patiënt een dusdanige toename van klachten dat de kwaliteit van leven er flink door achteruit gaat. Soms leidt de aanval tot ziekenhuisopname, vaak bereikt de patiënt hierna niet meer de conditie die hij tevoren had. | Lees verder »

18 jan
Erik Bischoff: 'Kaderhuisartsen Astma en COPD zijn en blijven hard nodig'

Kaderhuisartsen Astma en COPD zijn en blijven hard nodig. Immers, de zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. Daarom start er in september een nieuwe NHG Kaderopleiding Astma en COPD. Inschrijven is vanaf nu mogelijk. | Lees verder »

18 jan
Met ‘Kom Verder’ naar meer zelfzorg

‘Kom Verder, samen werken aan je gezondheid’ is een landelijke campagne van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Daarmee willen ze mensen, die online zelfzorgplatform gebruiken en thuis zelfmetingen verrichten, enthousiasmeren om hun verhaal te vertellen, zodat zelfzorg meer terrein gaat winnen. | Lees verder »

18 jan
Ketenzorgmodel COPDnet: Ziektelast holistisch benaderd

Het COPDnet heeft een transmuraal ketenzorgmodel ontwikkeld gebaseerd op een integrale aanpak waarbij de ziektelast holistisch wordt benaderd. Het belangrijkste uitgangpunt is dat de patiënt invloed heeft op de ziektelast door de wijze waarop hij of zij zich aanpast aan de gevolgen van de chronische aandoening. Dit wordt in het zorgproces expliciet uitgewerkt in een individueel zorgplan, ofwel IZP. | Lees verder »

22 nov
App ‘Mijn Luchtpunt 2’ nu te downloaden

In onze vorige nieuwsbrief maakten wij melding van de vernieuwde app, speciaal ontwikkeld voor COPD patiënten: ‘Mijn Luchtpunt 2’, een zelfmanagement programma voor COPD-patiënten. We brengen de app nogmaals onder uw aandacht. | Lees verder »

22 nov
COPD risicotest traceert 7.000 mensen met hoog risico COPD

In het kader van Wereld COPD Dag, 16 november jl., vulden ruim 30.000 mensen in een week tijd de COPD risicotest in op de website van het Longfonds. Hieruit bleek dat van hen 7000 mensen een hoog risico hebben op de ongeneeslijke longziekte COPD; zij kregen het advies om naar de huisarts te gaan. | Lees verder »

22 nov
Longfonds stelt subsidie beschikbaar voor consortia

Het Longfonds wil samenwerking stimuleren en stelt daarom subsidie beschikbaar voor consortia. Vorige maand is daarvoor de call voor proposals voor consortia subsidies 2017 van start gegaan. | Lees verder »