Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

30 jan
‘Congres Adembenemend een must voor huisartsen en POH’s’

Op 6 en 7 februari vindt voor de 15e keer het door CAHAG georganiseerde congres ‘Adembenemend’ plaats. In Arnhem komen huisartsen met hun praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige samen om als koppels praktische informatie en vaardigheden te krijgen. Het doel is de bevordering van de astma- en COPD-zorg in de eigen praktijk en deze zorg af te stemmen op nieuwe inzichten. ‘Een must voor huisartsen en POH’s’, vindt praktijkconsulent Jeanet Scheper. | Lees verder »

30 jan
ABC-tool opnieuw uitgevonden:

Studie over ontwikkeling ziektespecifieke 'ABCC -tool' voor meerdere chronische aandoeningen gepubliceerd in BMC Family Practice.

Er zijn talrijke instrumenten ontwikkeld om de door patiënten gerapporteerde resultaten te beoordelen; de meeste daarvan richten zich echter maar op een enkele voorwaarde. Met de toenemende prevalentie van multimorbiditeit is dit misschien niet langer geschikt. Bovendien is een meer omvattende aanpak die gedeelde besluitvorming mogelijk maakt en zelfmanagement stimuleert hoogstwaarschijnlijk waardevoller voor de klinische praktijk dan alleen een specifieke vragenlijst. | Lees verder »

13 dec
‘Doel van eHealth moet zijn: betere zorg en lagere werkdruk’

Begin november werd de zevende editie van de eHealth-monitor gepresenteerd. Dit gezamenlijke rapport van Nictiz en het Nivel met als titel ‘Samen aan zet!’ geeft een actuele kijk op de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland. Hoogleraar Huisartsgeneeskunde en eHealth expert Niels Chavannes geeft speciaal voor de Picasso-nieuwsbrief zijn kijk op het rapport. | Lees verder »

13 dec
Slimme zorg thuis: Begin kleinschalig en deel de successen

Nivel deed onderzoek naar het innoveren met slimme zorg thuis, zorg op afstand of zelfzorg voor mensen met hartfalen of COPD. De belangrijkste conclusies: begin kleinschalig met een enthousiast team dat doelgericht werkt aan een oplossing voor het ervaren zorgprobleem en deel bij opschaling de successen. | Lees verder »

13 dec
‘Zie data als volwaardig product in zorgproces’

Hoogleraar Robert Verheij doet onderzoek naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Volgens Verheij kunnen we nog meer en beter gebruik maken van bestaande zorgdata om de zorg voor patiënten te verbeteren. ‘Zie data als volwaardig product in zorgproces.’ | Lees verder »

11 okt
Nieuwe CAHAG-voorzitter, Jiska Snoeck-Stroband:

‘Samenwerking Huisartsen Advies Groepen essentieel om zorg aan astma- en COPD-patiënten te verbeteren’

Astma en COPD zijn vaak gelinkt aan andere chronische aandoeningen. Daarom moeten Huisartsen Advies Groepen (HAG) beter met elkaar samenwerken, want er is veel overlap. ‘Trend is dat de huidige patiënt een centrale rol heeft in zijn eigen zorg. Daarom moeten we met alle spelers in het veld samenwerken en elkaars kennis en deskundigheid benutten. Pas dan kunnen we de patiënt optimaal helpen die regierol zo goed mogelijk in te vullen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren’, aldus Jiska Snoeck-Stroband. | Lees verder »

08 okt
Gaat de e-sigaret in de ban?

In de Verenigde Staten staat het gebruik van de elektronische sigaret onder druk nu honderden Amerikanen lijden aan een mysterieuze longziekte en al zes mensen hieraan zijn overleden. Het vermoeden bestaat dat dit door de e-sigaret wordt veroorzaakt. Als reactie hierop pleiten Nederlandse longartsen voor een totaalverbod op de e-sigaret. | Lees verder »

03 okt
Ruime belangstelling voor zorgpad COPDnet
tijdens ERS Congres in Madrid

Meer dan 20.000 afgevaardigden uit de longgeneeskunde waren aanwezig op het ERS-congres in Madrid, van 28 september tot 2 oktober jl. In dit prachtige decor kon de Nederlandse delegatie, onder aanvoering van Alex van ’t Hul de poster presenteren van het zorgpad COPDnet. | Lees verder »

01 okt
Gezocht: huisartsen en/of praktijkondersteuners onderzoek effectiviteit Ziektelastmeter

De Ziektelastmeter, die in eerste instantie is ontwikkeld voor mensen met COPD, is nu ook beschikbaar voor astma, Diabetes Mellitus type 2 en sinds kort voor hartfalen. Dit instrument meet en visualiseert de ervaren ziektelast van de patiënt waardoor gepersonaliseerde zorg kan worden geleverd aan iemand met één of meerdere chronische aandoeningen. Om het effect ervan te evalueren worden huisartsen en praktijkondersteuners gevraagd om deel te nemen in een onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter. | Lees verder »

13 jun
Uitbreiding Ziektelastmeter COPD naar chronische aandoeningen

Ziektelast is niet uniek voor COPD, en omdat de dagelijkse praktijk en de Hartstichting vragen om een persoonsgerichte aanpak, zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een ziektespecifieke module voor hartfalen binnen de Ziektelastmeter. Deze volgt op de reeds bestaande modules voor COPD, astma en diabetes mellitus type 2, ontwikkeld door o.a. Esther Boudewijns en Danny Claessens. | Lees verder »