Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

12 feb
Lean Award voor Eenduidig formularium longmedicatie regio Waterland

Het initiatief ‘Eenduidig formularium longmedicatie’, opgezet voor het gebruik van inhalatoren in de regio Waterland, is beloond met een Lean Award. | Lees verder »

12 feb
Het Diakonessenhuis van start met MijnCOPDcoach van Sananet

Met gezonde scepsis, maar vooral vol verwachtingen en enthousiasme start het Diakonessenhuis in Utrecht deze maand met ‘MijnCOPDcoach’ van Sananet. Dit e-health programma, gebaseerd op zelfmanagement, moet leiden tot goedkopere zorg door een substantiële vermindering van (her)opnamen, fysieke contactmomenten en polibezoeken van een geselecteerde groep COPD-patiënten. Maar bovenal moet de patiënt er baat bij hebben. Het platform is bestemd voor zowel patiënten als zorgverleners. | Lees verder »

12 feb
Lastig om complexe zorg en bijbehorend onderzoek zonder extra geld overeind te houden

Complexe behandelingen, gecombineerd met wetenschappelijke studies, gebeuren ook buiten universitair medische centra. Drie ziekenhuizen kregen daarvoor financiering uit het ZonMw-programma TopZorg. Vanwege de goede resultaten komt er een vervolg. En dat is van groot belang, want de praktijk laat zien dat topklinisch onderzoek niet alleen betere zorg oplevert, maar de behandeling ook doelmatiger kan maken. | Lees verder »

12 feb
Zorgpad COPD vastgelegd in beeld en geluid

Beelden zeggen vaak meer dan woorden en daarom hebben Het Longfonds, de Long Alliantie Nederland (LAN) en Indiveo het landelijk zorgpad COPD vastgelegd in beeld en geluid. Het doel is de patiënteninformatie voor patiënten met COPD hiermee te verbeteren. | Lees verder »

11 jan
Eenduidig formularium longmedicatie geeft kwaliteitsimpuls aan inhalatorgebruik regio Waterland

In de regio Waterland (Purmerend) is een eenduidig formularium longmedicatie opgezet voor het gebruik van inhalatoren. Het initiatief hiervoor komt van Margot Barendregt (apotheker apotheek de Meeuw) en Nelleke ten Have (longverpleegkundige Dijklander ziekenhuis locatie Purmerend). Het formularium is inmiddels in gebruik en wordt breed ingezet bij vooral de eerstelijns zorg aan COPD- en astmapatiënten. Medio maart 2019 is er tevens een nieuwe update beschikbaar met wederom de prijzen erbij en is er een digitale versie om het gebruiksgemak te verhogen. | Lees verder »

07 jan
Goede voorbeelden van e-health binnen COPD-zorg, maar meer onderzoek is gewenst

Er is nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de werking en effectiviteit van 
e-health­toepassingen binnen de COPD zorg, maar toch laat de praktijk een aantal goed werkende voorbeelden zien. Om echter een goed beeld te kunnen krijgen, is meer onderzoek gewenst. Dat is in het kort de uitkomst van een inventarisatieronde, uitgevoerd door Prof.dr. Niels Chavannes en zijn team van het National eHealth Living Lab (NeLL) en de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van het Zorginstituut. | Lees verder »

04 dec
LAN lanceert vernieuwde website inhalatorgebruik.nl

Eind november heeft Long Alliantie Nederland (LAN) de vernieuwde website www.inhalatorgebruik.nl gelanceerd. De site geeft eenduidig instructiemateriaal over het juiste gebruik van inhalatiemedicatie, bestemd voor zowel gebruikers als zorgverleners. Want het is van groot belang dat alle betrokken zorgverleners dezelfde instructies geven. | Lees verder »

04 dec
E-health monitor 2018:
 visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden nodig voor versnelling gebruik e-health

Deze maand is de 6e e-health-monitor gepresenteerd. Dit jaarlijks terugkerend onderzoek volgt de beschikbaarheid en het gebruik van e-health-toepassingen door patiënten en zorgverleners. Rode draad dit jaar: visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. | Lees verder »

04 dec
Uitbreiding Ziektelastmeter op komst

Met de aanstelling van twee promovendi, die aan de slag gaan bij de Universiteit Maastricht, is een vervolgstap gemaakt van de uitbreiding van de Ziektelastmeter naar astma en diabetes en op termijn ook hartfalen. De Ziektelastmeter is nu alleen nog inzetbaar bij de begeleiding van COPD-patiënten. | Lees verder »

07 nov
Gezonde Longen ligt op koers

Het vorig jaar gestarte programma Gezonde Longen, gericht op een optimale samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis en apotheek binnen de zorg aan COPD-patiënten, ligt goed op koers. Inmiddels participeren 29 van de 32 apotheken in de regio Apeldoorn-Zutphen en gaat het Gelre ziekenhuis als eerste op een uniforme wijze het Gezonde Longen Ziekenhuisprogramma implementeren, conform de doelstelling van het ‘reductie COPD-opnamedagen met 25%’ van de LAN. | Lees verder »