Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

11 okt
Nieuwe CAHAG-voorzitter, Jiska Snoeck-Stroband:

‘Samenwerking Huisartsen Advies Groepen essentieel om zorg aan astma- en COPD-patiënten te verbeteren’

Astma en COPD zijn vaak gelinkt aan andere chronische aandoeningen. Daarom moeten Huisartsen Advies Groepen (HAG) beter met elkaar samenwerken, want er is veel overlap. ‘Trend is dat de huidige patiënt een centrale rol heeft in zijn eigen zorg. Daarom moeten we met alle spelers in het veld samenwerken en elkaars kennis en deskundigheid benutten. Pas dan kunnen we de patiënt optimaal helpen die regierol zo goed mogelijk in te vullen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren’, aldus Jiska Snoeck-Stroband. | Lees verder »

08 okt
Gaat de e-sigaret in de ban?

In de Verenigde Staten staat het gebruik van de elektronische sigaret onder druk nu honderden Amerikanen lijden aan een mysterieuze longziekte en al zes mensen hieraan zijn overleden. Het vermoeden bestaat dat dit door de e-sigaret wordt veroorzaakt. Als reactie hierop pleiten Nederlandse longartsen voor een totaalverbod op de e-sigaret. | Lees verder »

03 okt
Ruime belangstelling voor zorgpad COPDnet
tijdens ERS Congres in Madrid

Meer dan 20.000 afgevaardigden uit de longgeneeskunde waren aanwezig op het ERS-congres in Madrid, van 28 september tot 2 oktober jl. In dit prachtige decor kon de Nederlandse delegatie, onder aanvoering van Alex van ’t Hul de poster presenteren van het zorgpad COPDnet. | Lees verder »

01 okt
Gezocht: huisartsen en/of praktijkondersteuners onderzoek effectiviteit Ziektelastmeter

De Ziektelastmeter, die in eerste instantie is ontwikkeld voor mensen met COPD, is nu ook beschikbaar voor astma, Diabetes Mellitus type 2 en sinds kort voor hartfalen. Dit instrument meet en visualiseert de ervaren ziektelast van de patiënt waardoor gepersonaliseerde zorg kan worden geleverd aan iemand met één of meerdere chronische aandoeningen. Om het effect ervan te evalueren worden huisartsen en praktijkondersteuners gevraagd om deel te nemen in een onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter. | Lees verder »

13 jun
Uitbreiding Ziektelastmeter COPD naar chronische aandoeningen

Ziektelast is niet uniek voor COPD, en omdat de dagelijkse praktijk en de Hartstichting vragen om een persoonsgerichte aanpak, zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een ziektespecifieke module voor hartfalen binnen de Ziektelastmeter. Deze volgt op de reeds bestaande modules voor COPD, astma en diabetes mellitus type 2, ontwikkeld door o.a. Esther Boudewijns en Danny Claessens. | Lees verder »

09 jun
Zorginstituut bekijkt effectiviteit en beschikbaarheid e-health voor COPD

Zorginstituut Nederland heeft een reeks publicaties uitgebracht over de effectiviteit van innovaties op het gebied van zinnige en veelbelovende zorg. In de publicaties wordt onder meer ingegaan op onderzoek naar de bijdrage van e-health aan therapietrouw en het nut van digitale toepassingen in de COPD-zorg. Verder biedt het Zorginstituut een overzicht van vragen en antwoorden inzake de subsidieregeling veelbelovende zorg. | Lees verder »

06 jun
Handboek COPD geeft mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer eigen regie

Bijna 50 procent van de mensen in Nederland met COPD is beperkt gezondheidsvaardig. Deze groep heeft moeite om zelfstandig hun aandoening te managen. Pharos en het Longfonds ontwikkelden daarvoor het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ en een gesprekskaart. | Lees verder »

01 jun
Meer aandacht voor omgaan met laaggeletterdheid in de zorg

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Deze personen hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan bij een zorgbehandeling problemen geven, omdat men een uitleg of bijsluiter niet goed begrijpt. Door zorgverleners bewuster te laten worden van laaggeletterdheid bij patiënten, kunnen ze er beter mee omgaan en mogelijk verkeerd gebruik van medicijnen en hulpmiddelen voorkomen. | Lees verder »

14 mei
Dr. Jaap Trappenburg: ‘de eHealth app CoPiloot naar de markt brengen is grootste uitdaging in ontwikkelingsproces’

Een innovatief eHealth product de academie uitbrengen en commercialiseren is de grootste uitdaging en meest kwetsbare stap in het totale ontwikkelingsproces. Dat is de mening van Jaap Trappenburg, Associate Professor UMC Utrecht en mede-ontwikkelaar van CoPiloot, de digitale opvolger van het papieren Longaanval-actieplan voor COPD-patiënten. | Lees verder »

10 mei
Landelijk vragenlijstonderzoek palliatieve zorg bij COPD in Nederland

De Long Alliantie Nederland coördineert een landelijk project met het doel palliatieve zorg voor patiënten met COPD te verbeteren. Middels een korte vragenlijst onder longartsen en huisartsen wordt de organisatie en uitvoer van deze zorg in kaart gebracht. | Lees verder »