Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuws

07 jan
Goede voorbeelden van e-health binnen COPD-zorg, maar meer onderzoek is gewenst

Er is nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de werking en effectiviteit van 
e-health­toepassingen binnen de COPD zorg, maar toch laat de praktijk een aantal goed werkende voorbeelden zien. Om echter een goed beeld te kunnen krijgen, is meer onderzoek gewenst. Dat is in het kort de uitkomst van een inventarisatieronde, uitgevoerd door Prof.dr. Niels Chavannes en zijn team van het National eHealth Living Lab (NeLL) en de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van het Zorginstituut. | Lees verder »

04 dec
LAN lanceert vernieuwde website inhalatorgebruik.nl

Eind november heeft Long Alliantie Nederland (LAN) de vernieuwde website www.inhalatorgebruik.nl gelanceerd. De site geeft eenduidig instructiemateriaal over het juiste gebruik van inhalatiemedicatie, bestemd voor zowel gebruikers als zorgverleners. Want het is van groot belang dat alle betrokken zorgverleners dezelfde instructies geven. | Lees verder »

04 dec
E-health monitor 2018:
 visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden nodig voor versnelling gebruik e-health

Deze maand is de 6e e-health-monitor gepresenteerd. Dit jaarlijks terugkerend onderzoek volgt de beschikbaarheid en het gebruik van e-health-toepassingen door patiënten en zorgverleners. Rode draad dit jaar: visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. | Lees verder »

04 dec
Uitbreiding Ziektelastmeter op komst

Met de aanstelling van twee promovendi, die aan de slag gaan bij de Universiteit Maastricht, is een vervolgstap gemaakt van de uitbreiding van de Ziektelastmeter naar astma en diabetes en op termijn ook hartfalen. De Ziektelastmeter is nu alleen nog inzetbaar bij de begeleiding van COPD-patiënten. | Lees verder »

07 nov
Gezonde Longen ligt op koers

Het vorig jaar gestarte programma Gezonde Longen, gericht op een optimale samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis en apotheek binnen de zorg aan COPD-patiënten, ligt goed op koers. Inmiddels participeren 29 van de 32 apotheken in de regio Apeldoorn-Zutphen en gaat het Gelre ziekenhuis als eerste op een uniforme wijze het Gezonde Longen Ziekenhuisprogramma implementeren, conform de doelstelling van het ‘reductie COPD-opnamedagen met 25%’ van de LAN. | Lees verder »

07 nov
Duidelijkheid over vergoeding basisverzekering voor fysiotherapie bij COPD

Vanaf 1 januari aanstaande verandert de vergoeding voor fysiotherapie bij COPD. Afhankelijk van de groep waarbinnen de patiënt past worden er 5 (groep A), 27 (groep B) of 70 behandelingen (groep C en D) in het eerste jaar vergoed vanuit de basisverzekering. | Lees verder »

07 nov
Ontwikkeling minilong brengt oplossing COPD dichterbij

Het Longfonds start een uniek internationaal onderzoeksprogramma (BREATH) om een oplossing voor longweefsel dat beschadigd is door COPD te versnellen. Onder leiding van prof. dr. Hans Clevers van het Hubrecht Instituut werken topwetenschappers uit de Verenigde Staten en Europa de komende vijf jaar aan een minilong waarmee nieuwe medicijnen en behandelingen worden getest. | Lees verder »

01 okt
Eerste deel onderzoek naar COPDnet afgerond

Eind 2015 startte Noortje Koolen, PhD-student COPDnet Radboudumc, een onderzoek naar de resultaten van het COPDnet, het geïntegreerde zorgmodel voor COPD-patiënten. Deze zomer heeft zij het eerste deel van haar onderzoek afgerond en zijn haar twee papers over respectievelijk de uitleg van het COPDnet transmuraal ketenzorgmodel en het onderzoeksprotocol online gepubliceerd in het International Journal of COPD, Dove Press journal. | Lees verder »

01 okt
Oefentherapie COPD in basispakket zorgverzekering

Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. In dat kader is van 1 januari 2019 oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. | Lees verder »

01 okt
DigiLAP vervangt papieren longaanval-actieplan

Het papieren longaanval-actieplan voor COPD-patiënten kan vervangen worden door DigiLAP, een nieuwe app met workflow component. Het longaanval-actieplan is in Nederland het meest gebruikte thuisinstrument door COPD-longpatiënten. | Lees verder »