Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

'PICASSO heeft de persoon achter COPD beter in beeld gebracht...'

PICASSO is een programma dat zich richt op het verbeteren van longzorg in Nederland. Het team van PICASSO doet dit door wetenschappelijk onderzoek te initieren, ondersteunen en begeleiden. Interventies die zich inhoudelijk bewezen hebben, worden ingezet om zorggroepen te ondersteunen bij het aanpakken van hun knelpunten in de zorg. Het programma richt zich niet alleen op onderzoekers en zorgverleners, maar ook op beleidsmedewerkers en projectleiders bij zorggroepen en zorginstellingen. Daarnaast staan kennis delen en samenwerken centraal om zo de kwaliteit van leven voor longpatienten te verbeteren.

Organisatie

Focus op het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van innovatieve initiatieven en projecten, die werken aan het opheffen van bestaande knelpunten en lacunes in de COPD-zorg.

Kernteam

  • Het Kernteam (KT) de ‘wetenschappelijke raad’, is verantwoordelijk voor  het opstellen van de PICASSO-onderzoeksagenda, de wetenschappelijke kwaliteit van...
  • Inhoudelijk laat het Kernteam zich leiden door de prioriteiten die via een landelijke Knelpuntanalyse door het veld zijn aangegeven.
  • Het Kernteam is verantwoordelijk voor de selectie van de Kernprojecten (wetenschappelijke onderzoeken) die de stichting ondersteunt en begeleidt.
  • Het Kernteam monitort de voortgang van de Kernprojecten.
  • Het Kernteam de heeft de taak draagvlak te creëren voor de activiteiten van de stichting binnen de COPD-zorg in Nederland..
  • Samen vertegenwoordigt het Kernteam een brede en toonaangevende expertise om verantwoorde toetsing en toekenning te kunnen garanderen. De Kernteamleden nemen in hun discipline allemaal een vooraanstaande positie in.