Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

COPD-GRIP

Een verpleegkundige interventie die moet zorgen dat COPD patiënten meer grip op hun ziekte krijgen. Omgaan en leven met COPD vraagt veel van patiënten. Met medicatie en leefstijlaanpassingen kunnen de klachten verminderd worden en is het verloop van COPD te beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen heel actief blijven en zich houden aan de behandel- en leefstijlvoorschriften. Zij hebben minder klachten, functioneren beter en hoeven minder vaak in een ziekenhuis opgenomen te worden. Anderen lukt dit niet of onvoldoende. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor zowel de behandeling van COPD als het leven met COPD. Door ons is een verpleegkundige interventie ontwikkeld, gebaseerd op eerder onderzoek. Deze bestaat uit aanvullende begeleiding in drie gesprekken van een half uur met de COPD patiënt. De inhoud van deze begeleiding staat uitgeschreven in een handleiding.

Hoe kan de ziekteperceptie bij patiënten waar nodig veranderd worden?

Omgaan en leven met COPD vraagt veel van patiënten. Met medicatie en leefstijlaanpassingen kunnen de klachten verminderd worden en is het verloop van COPD te beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen heel actief blijven en zich houden aan de behandel- en leefstijlvoorschriften. Zij hebben minder klachten, functioneren beter en hoeven minder vaak in een ziekenhuis opgenomen te worden. Anderen lukt dit niet of onvoldoende.

Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor zowel de behandeling van COPD als het leven met COPD. Door ons is een verpleegkundige interventie ontwikkeld, gebaseerd op eerder onderzoek. Deze bestaat uit aanvullende begeleiding in drie gesprekken van een half uur met de COPD patiënt. De inhoud van deze begeleiding staat uitgeschreven in een handleiding.

In het COPD-GRIP onderzoek evalueren we of deze aanvullende verpleegkundige begeleiding ervoor kan zorgen dat COPD patiënten meer grip op hun leven krijgen. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kosten van de zorg en de nieuwe interventie in kaart te brengen. Dit doen we door een kostenevaluatie uit te voeren door middel van een vragenlijst.

In het kader van het onderzoek wordt in sommige huisartspraktijken een aanvullende begeleiding gegeven. Deze aanvullende begeleiding wordt niet in alle huisartspraktijken gegeven. Voordat het onderzoek start, wordt op basis van loting bepaald of een huisartspraktijk valt in de groep met de aanvullende begeleiding of in de groep met de gebruikelijke begeleiding.

Het onderzoek start in april 2013 en duurt ongeveer tien maanden. Er worden 38 huisartsenpraktijken en in totaal 380 COPD patiënten gevraagd worden om deel te nemen.

Wil je meedoen aan het onderzoek?

Kijk voor meer informatie: http://www.umcutrecht.nl/subsite/griponderzoek

Contactgegevens

Saskia Weldam de promovenda
S.Weldam@umcutrecht.nl 06 499 161 06 / 088 7553 768

Saskia Weldam was als verpleegkundige op de longafdeling van het UMC Utrecht intensief betrokken bij de zorg en begeleiding van patiënten met COPD en zag hoe diep de ziekte ingrijpt in het leven van haar patiënten. Psychosociale begeleiding en ondersteuning van verpleegkundigen is daarom een integraal deel van de behandeling. Met haar opleiding Verplegingswetenschap en Epidemiologie wil Saskia een bijdrage leveren aan het optimaliseren van deze belangrijke verpleegkundige bijdrage aan de behandeling van patiënten met COPD. Saskia heeft een verpleegkundige interventie ontwikkeld die de verpleegkundige begeleiding van patiënten met COPD kan verbeteren. In het kader het COPD-GRIP promotieonderzoek kan zij, met steun van haar afdeling, dat toetsen in de praktijk. Zij zorgt samen met Marieke en Simone voor een goed verloop van het onderzoek.