Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Effectmeting COPD-zorg bij zorggroep Kennemer Lucht

Zorgprogramma’s zijn ontwikkeld om een verdere toename van chronische ziekten af te vlakken, complicaties en comorbiditeit te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen en de kwaliteit van leven en regie over de eigen gezondheid te bevorderen. In de regio Noord-Kennemerland heeft de Zorggroep een zorgprogramma opgesteld om te komen tot gestructureerde COPD zorg in Noord-Kennemerland. Momenteel bestaat er een grote variatie in de regionale zorgverlening aan COPD patiënten. Er is een implementatieplan ontwikkeld om te komen tot optimalisatie van de COPD zorg, hierin wordt gefaseerd en op basis van modules gekomen tot uniforme zorgverlening aan COPD patiënten. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit aan praktijken. De modules bestaan uit deels uit scholing, deels uit ondersteuning in de praktijk. Voor elke zijn specifieke ingangsvoorwaarden en resultaten beschreven.

Het project beoogt de regionale COPD-zorg te optimaliseren in termen van:

 • Tijdige en optimale diagnostiek en behandeling;
 • Bevordering van bewustwording, zelfmanagement & stoppen met roken bij patiënten om middels kennis en bekwaamheid de ziekte beter onder controle te kunnen houden en verslechtering te voorkomen;
 • Regelmatige follow-up om de patiënten te kunnen monitoren en in te spelen op verandering van het ziektebeeld, bijvoorbeeld de exacerbatiefrequentie;
 • Optimaal verwijsbeleid tussen 1e en 2e lijn, t.b.v. het behoud van zo veel mogelijk patiënten met matige en milde COPD binnen de 1e lijn op basis van de zorgstandaard (dichtbij huis/laagdrempelig/kostenbesparend);
 • Transparante, evidence based & goed afgestemde ketenzorg, t.b.v. de continuïteit van zorg.

Het zorgprogramma bestaat uit een zevental modules:

 1. Tijdige diagnostiek
 2. Diagnostiek
 3. Behandeling en follow-up
 4. Stoppen met roken
 5. Bewegen
 6. Voeding en gewicht
 7. Exacerbaties

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 80 huisartsenpraktijken van de Zorggroep Noord-Kennermerland. In alle huisartsenpraktijken is een praktijkondersteuner aanwezig. Het betreft een prospectief onderzoek (interrupted time series) waar op verschillende momenten in de tijd gegevens worden verzameld van de patiënt: voorafgaand, tijdens en na de implementatie van het zorgprogramma.

Contactgegevens

Melinda van Moorst Coördinator zorg Kennemer Lucht en FIT
mvanmoorst@bvhznk.nl 072 - 527 27 00
Anna Nieboer Ph.D. Bijzonder hoogleraar Sociaal-medische wetenschappen, Erasmus University Rotterdam Department of Health Policy and Management
nieboer@bmg.eur.nl 010 - 408 28 04

Publicaties:

Het 1e artikel op basis van de T0 data van Noord-Kennemerland is verschenen.

Lees ook het interview met Melinda en Anna. (PICASSO magazine nr 20, pag 4 en 5)

Meer lopende kernprojecten