Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

CORONA

Het PICASSO project in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) betreft het ontwerpen van een zorgpad voor de complexere patiënt met COPD die (tijdelijk) tweedelijns zorg nodig heeft. De focus ligt op het, in nauwe samenwerking met de eerste lijn, herontwerpen van het poliklinisch zorgproces en de implementatie en borging van dit model als tweedelijns zorgpad. Het is de bedoeling dat uiteindelijk een belangrijk deel van de tweedelijns zorg naar de eerste lijn gesubstitueerd kan worden. 

Uitgangspunt van het project (en het daaraan gekoppelde onderzoek) is dat de focus in het ziekenhuis gericht zal zijn op diagnostiek en op een snelle terugverwijzing naar de eerste lijn, dan wel een kort verblijf in de tweede lijn. Het diagnostisch proces in het ziekenhuis zal uitgaan van een beoordeling van de integrale gezondheidstoestand bij de patiënt, met inventarisatie van alle belangrijke determinanten van klachten, beperkingen en kwaliteit van leven. 

Hieronder toont een film het gehele zorgtraject, van diagnose tot behandeling, dat astma- en COPD patiënten doorlopen in het Sint Franciscus Gasthuis. Deze voorlichtingsfilm heeft als doel om essentiële vragen te beantwoorden die de longpatiënt heeft voor of tijdens zijn behandeling. Hiermee weten zij wat te kunnen verwachten, zodat dit onzekerheid bij hen weg neemt.

Contactgegevens

Edmee van den Akker Adviseur chronische zorg / implementatiedeskundige
edmeevandenakker@xs4all.nl 06 - 115 36 439

Projectteam vlnr: Longarts Hans in 't Veen, projectleider Edmee van den Akker, adviseur Alex van 't Hul

CORONA, implementatie zorgstandaard astma en COPD