Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Zorgverbetering

De tweede pijler van PICASSO richt zich op het inbedden van de uitkomsten van de proefprojecten in de reguliere zorg. PICASSO stimuleert daarom om de uitkomsten en lessen uit de wetenschappelijke onderzoeken en implementatie projecten in te bedden in richtlijnen en protocollen.

Binnen PICASSO bundelen zorgverleners hun krachten om echt iets te kunnen betekenen voor de patiënt

Walter van Litsenburg, longverpleegkundige en Kernteamlid

Uitgelichte projecten

 • Ziektelastmeter

  Om de ernst van de ziekte vast te stellen worden COPD-patienten nog altijd fysiologisch gemeten. Deze manier van onderzoek houdt echter geen rekening met de vraag hoe de patient zelf zijn ziekte ervaart (patient related outcomes). Verschillende publicaties, onder meer in de New England Jounal of Medicine, tonen aan dat manier waarop de patient zijn chronische ziekte ervaart, niet alleen een belangrijke factor is voor de kwaliteit van leven, maar ook voor het verloop van de ziekte en de mate van zorg-consumptie en dus ook de kosten.

  Dit is een eerste stap om te komen tot een zogeheten ziektelastmeter, een instrument dat niet alleen de fysiologische toestand van de patient meet, maar ook hoe de patient zelf zijn ziekte ervaart (de beperking en de belasting erdoor) en hoe hij of zij er mee omgaat. Een volgende stap zal zijn om per patient zorg op maat te leveren.

  Lees meer:

  In het PICASSO magazine nr. 18 op pag. 9.

  In het PICASSO magazine nr. 17 op pagina 4.

 • Diseasemanagement Chronische Ziekten

  Het programma Diseasemanagement chronische ziekten is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, ICTRegie, PICASSO (een initiatief van Pfizer, Boehringer Ingelheim en onderzoeksinstituut Caphri) en de sectie Gezondheidsfondsen. In een latere fase zijn (vanuit NWO) de projecten Nieuwe Instrumenten in de Gezondheidszorg (NIG) toegevoegd. Vanuit dit gezamenlijke initiatief is een budget van ruim 15 miljoen euro beschikbaar.

  Er worden 24 onderzoeksprojecten gesubsidieerd en 22 zorggroepen kunnen experimenteren met de diseasemanagement-aanpak in de praktijk. ZonMw voert in samenwerking met de opdrachtgevers en het Platform Vitale Vaten van de Hartstichting het programma uit.

  Meer informatie

 • Kroonluchter project

  In Pendrecht, een multi-etnische wijk met achterstandsproblemen in Rotterdam-Zuid, is gekozen voor een multidisciplinaire programma voor COPD patiënten 'Kroonluchter'. Het Kroonluchterproject is tot stand gekomen op initiatief van Niels Chavannes (huisarts), Magda Erkelens en Joan van Adrichem (fysiotherapeuten) die constateerden dat het aantal COPD patiënten in het algemeen stijgend is (met name onder vrouwen), en dat de wijk Pendrecht in het bijzonder veel inwoners kent met klachten aan de luchtwegen. De oorzaak zou kunnen zitten in de ligging van de wijk ten opzichte van het havengebied, de wijkpopulatie die zich kenmerkt door 60% inwoners van allochtone afkomst, vaak sociaal-economisch minder draagkrachtig, gecombineerd met het hebben van een minder gezonde levensstijl; rookgedrag, te weinig ventileren van de woning, te weinig beweging, sociaal isolement. Dit multidisciplinaire project kan een impuls geven aan het bevorderen van de gezondheidszorg vanuit de eerstelijn, het uitstellen c.q. vermijden van de noodzaak voor de patiënt om de tweedelijn te bezoeken en daarmee de zorg zowel vanuit patiëntperspectief als beheersmatig tot voordeel zijn.

Wilt u meer weten over de projecten of wat PICASSO voor u kan betekenen?

Contactgegevens

Denise Schuiten Programma manager
info@picassozorgoptimalisatie.nl 06 533 96 212

Samen met het kernteam en de programmaraad inventariseren we de knelpunten in de longzorg (COPD en astma), investeren we in wetenschappelijkonderzoek en doen we projecten om zorgverbetering te realiseren. Door deze werkwijze hebben we inmiddels aangetoond dat we de zorg kunnen verbeteren. 

Bent u geïnteresseert in wat PICASSO voor u kan betekenen neem dan contact met mij op.

Ook zijn wij geïnterseerd in uw verhaal over zorgverbeteringen, neem contact op zodat we ook uw ervaringen kunnen delen.